Passe-Partout: 5 studiedagen 5 onderwerpen!

Graag brengen we ons passe-partout onder de aandacht! Komend schooljaar bieden we (wederom) vijf betekenisvolle en bovendien praktische studiedagen aan. De thema’s zijn als volgt: contractwerk, projectwerk, jonge kind, rijke leeromgeving en pedagogische tact.Voor de prijs van 800 euro kunnen alle vijf de studiedagen gevolgd worden. Per organisatie kan er één deelnemer aansluiten. Komen jullie liever met meer mensen? Dat kan ook, via onze website is het mogelijk om extra deelnemers in te schrijven voor 200 euro per persoon per dag (tweemonds.nl/aanbod/studiedagen)

De studiedagen bieden volop theoretische en praktische inspiratie, óók voor degene die al meer thuis zijn in de gekozen thema’s. Onze procesbegeleiders zijn bevlogen en enthousiast en bieden een gedifferentieerd programma zodat iedereen met goede moed en goesting weer naar huis gaat. Tijdens de dag heb je naast veel inspiratie ook de tijd om de handen uit de mouwen te steken en daadwerkelijk met de inhoud aan de slag te gaan.

We bieden de studiedagen aan in het zuiden en noorden van ons land, namelijk in Wijchen (Onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen) en in Hoogenveen (EromesMarko-Vepa).

  • Studiedag contractwerk (18 september 2023 in Wijchen, 26 januari 2024 in Hoogeveen)

Contractwerk is een zeer relevante werkvorm binnen het procesgericht werken. Goed opgezet contractwerk geeft veel ruimte aan zelfsturing van de kinderen en biedt leerkrachten de mogelijkheid om goed te differentiëren in de klas en in kleine groepjes te werken. Contractwerk gaat verder dan een weektaak waar kinderen aan kunnen werken zodra de basisvakken gedaan zijn. Contractwerk vraagt om een rijke uitdagende leeromgeving met beredeneerd aanbod. Contractwerk zorgt voor interactie en wederkerigheid en biedt veel mogelijkheden om reflectiewerk te doen met je leerlingen.
Tijdens deze studiedag leer je hoe je contractwerk neer kunt zetten vanaf groep 3. Hoe je zorgt voor een doorgaande lijn en een opbouw in zelfsturing en zelfstandigheid. We bieden inzicht er verschillende manieren van organiseren. De dag heeft een theoretisch en toch zeker ook praktisch karakter. We beantwoorden de why, how en what zodat je na afloop van de dag gesterkt terug je school in gaat en vlot kunt beginnen aan de implementatie van contractwerk in jouw groep, bouw of school.

  • Studiedag projectwerk (9 november 2023 in Wijchen, 14 november 2023 in Hoogeveen)

Projectwerk brengt een brok werkelijkheid de klas binnen. Het gaat niet om losstaande gegevens, maar om een aaneenschakeling van activiteiten die verband houden met verschillende leerdomeinen. De activiteiten zijn procesmatig (en niet alleen logisch) met elkaar  verbonden. Vanuit dit gegeven is projectwerk een benadering die de vakken overschrijdt. De motivatie komt van binnenuit. Kinderen komen zélf, samen met – of onder leiding van een leerkracht tot een projectkeuze en willen zélf of in groepjes het projectonderwerp ontleden en exploreren omdat het hen wezenlijk (en mateloos) boeit. Zij stellen zelf of met de groep vragen op en willen vervolgens acties opzetten, werkpunten uitbouwen, creatief bezig zijn, discussiëren, naar buiten treden presenteren, veranderingen teweegbrengen… Binnen projectwerk kunnen leerlingenacties niet beperkt blijven tot lezen, opzoeken en schrijven.
Tijdens deze studiedag leer je hoe je projectwerk neer kunt zetten in midden- en bovenbouw. We bieden inzicht er verschillende manieren van organiseren en geven je duidelijke ankerpunten waarmee je projectwerk opbouwt en uitbreidt. De dag heeft een theoretisch en toch zeker ook praktisch karakter. We beantwoorden de why, how en what zodat je na afloop van de dag gesterkt terug je school in gaat en vlot kunt beginnen aan de implementatie van projectwerk in jouw groep, bouw of school.

  • Studiedag jonge kind (1 februari 2024 in Wijchen, 6 februari in Hoogeveen)

‘Het jonge kind’ staat in de belangstelling. We voelen allemaal dat het ertoe doet om onze aanpak optimaal aan te laten sluiten bij hoe deze jonge kinderen zich ontwikkelen. Hoe we dat doen en waarom we bepaalde keuzes maken is nog niet altijd even vanzelfsprekend. Tijdens deze studiedag zoomen we in op verschillende thema’s zoals de kracht van spel en de ontwikkeling die samen zorgen voor een breed perspectief op wat jonge kinderen nodig hebben om zich als een vis in het water te voelen en met hoge betrokkenheid te kunnen spelen en werken. 

  • Studiedag rijke leeromgeving (7 maart 2024 in Wijchen, 22 maart 2024 in Hoogeveen)

Een rijk milieu is essentieel als je betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aan te spreken. Niet enkel in de onderbouw, ook in de midden- en bovenbouw.
Tijdens deze studiedag bekijken we door een reflectieve bril de leeromgeving waar jij de dag met de kinderen doorbrengt en doe je nieuwe ideeën op om jouw leeromgeving te verrijken. Maar belangrijker nog: leer je waarom die leeromgeving zo belangrijk is en wat een omgeving nou juist wel of niet rijk maakt. Je komt met veel praktische handvatten én de theorie op zak weer thuis en kunt er letterlijk de volgende dag mee aan de slag!

  • Studiedag pedagogische tact (14 mei 2024 in Wijchen, 21 mei 2024 in Hoogeveen)

Zo’n beetje alle leraren streven naar gelukkige leerlingen die zich volop ontwikkelen binnen hun eigen vermogen: leerlingen met een hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid. Een goede relatie met je leerlingen maakt daarin écht het verschil. Om een goede band te vormen met onze leerlingen, is het cruciaal dat we ons afvragen wat hen bezighoudt. Wat is betekenisvol voor mijn leerlingen, wat drijft hen, waar vragen ze om? Met andere woorden: wat gebeurt er aan hun binnenkant? Daarvoor moeten we ons best doen om kinderen te begrijpen en te verstaan en dat betekent dat we ook onze blik naar binnen moeten richten: welke leraar wil ik zijn, wat zie ik als mijn pedagogische opdracht en hoe zou ik daar invulling aan willen geven? Pedagogische tact draait om pedagogische reflectie, perspectief nemen en voorbij onze eigen horizon durven kijken. Een studiedag waar je stil staat bij je meest waardevolle instrument: bij wie jij zelf bent in relatie tot je leerlingen. 

Doelgroep:

Voor iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs

Data:

ZUID: 18 sept. '23, 9 nov. '23, 1 feb. '24, 7 mrt. '24 en 14 mei '24 - NOORD: 14 nov. '23, 26 jan. '24, 6 feb. '24, 22 mrt. '24 en 21 mei '24

Tijden:

Passe-partout 9.00-16.00 uur

Locatie:

Zuid: Onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen / Noord: EromesMarko-Vepa in Hoogeveen

Kosten: Passe-partout € 800,-

Passe-partout: inbegrepen vijf studiedagen inclusief lunch en een goed gevulde digitale map.

Aanmelden
overzicht-afbeelding