Passe-Partout: Goesting met een zachte G!

Toegang tot vier inhoudelijke en inspirerende studiedagen die je direct een stap verder helpen in je eigen praktijk. Boeiende theorie en ook direct een antwoord op de hoe-vraag, inclusief een goed gevulde digitale map met allerlei praktische documenten en inspirerende voorbeelden.
Kosten: 550 euro

  • dinsdag 8 november 2022 projectwerk

Projectwerk brengt een brok werkelijkheid de klas binnen. Het gaat niet om losstaande gegevens, maar om een aaneenschakeling van activiteiten die verband houden met verschillende leerdomeinen. De activiteiten zijn procesmatig (en niet alleen logisch) met elkaar  verbonden. Vanuit dit gegeven is projectwerk een benadering die de vakken overschrijdt. De motivatie komt van binnenuit. Kinderen komen zélf, samen met – of onder leiding van een leerkracht tot een projectkeuze en willen zélf of in groepjes het projectonderwerp ontleden en exploreren omdat het hen wezenlijk (en mateloos) boeit. Zij stellen zelf of met de groep vragen op en willen vervolgens acties opzetten, werkpunten uitbouwen, creatief bezig zijn, discussiëren, naar buiten treden presenteren, veranderingen teweegbrengen… Binnen projectwerk kunnen leerlingenacties niet beperkt blijven tot lezen, opzoeken en schrijven.
Tijdens deze studiedag leer je hoe je projectwerk neer kunt zetten in midden- en bovenbouw. We bieden inzicht er verschillende manieren van organiseren en geven je duidelijke ankerpunten waarmee je projectwerk opbouwt en uitbreidt. De dag heeft een theoretisch en toch zeker ook praktisch karakter. We beantwoorden de why, how en what zodat je na afloop van de dag gesterkt terug je school in gaat en vlot kunt beginnen aan de implementatie van projectwerk in jouw groep, bouw of school.

  • vrijdag 20 januari 2023 contractwerk

Contractwerk is een zeer relevante werkvorm binnen het procesgericht werken. Goed opgezet contractwerk geeft veel ruimte aan zelfsturing van de kinderen en biedt leerkrachten de mogelijkheid om goed te differentiëren in de klas en in kleine groepjes te werken. Contractwerk gaat verder dan een weektaak waar kinderen aan kunnen werken zodra de basisvakken gedaan zijn. Contractwerk vraagt om een rijke uitdagende leeromgeving met beredeneerd aanbod. Contractwerk zorgt voor interactie en wederkerigheid en biedt veel mogelijkheden om reflectiewerk te doen met je leerlingen.
Tijdens deze studiedag leer je hoe je contractwerk neer kunt zetten vanaf groep 3. Hoe je zorgt voor een doorgaande lijn en een opbouw in zelfsturing en zelfstandigheid. We bieden inzicht er verschillende manieren van organiseren. De dag heeft een theoretisch en toch zeker ook praktisch karakter. We beantwoorden de why, how en what zodat je na afloop van de dag gesterkt terug je school in gaat en vlot kunt beginnen aan de implementatie van contractwerk in jouw groep, bouw of school.

  • dinsdag 28 maart 2023 rijke leeromgeving

Een rijk milieu is essentieel als je betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aan te spreken. Niet enkel in de onderbouw, ook in de midden- en bovenbouw.
Tijdens deze studiedag bekijken we door een reflectieve bril de leeromgeving waar jij de dag met de kinderen doorbrengt en doe je nieuwe ideeën op om jouw leeromgeving te verrijken. Maar belangrijker nog: leer je waarom die leeromgeving zo belangrijk is en wat een omgeving nou juist wel of niet rijk maakt. Je komt met veel praktische handvatten én de theorie op zak weer thuis en kunt er letterlijk de volgende dag mee aan de slag!

  • vrijdag 12 mei 2023 praten met kinderen/portfolio

Op steeds meer scholen is het vanzelfsprekend om kinderen te betrekken bij hun eigen groei- en ontwikkelprocessen. Dat doen we vaak door middel van gesprek en de meeste leraren zijn enthousiast over het feit dat ze hun leerlingen meer spreken. Tegelijkertijd is het een uitdaging om die gesprekken goed te organiseren, in te plannen en vol te houden. Want drie keer per jaar ál je 25 leerlingen spreken, afspraken noteren én opvolgen is een flinke kluif.
Tijdens deze studiedag verkennen we met elkaar verschillende manieren om kindgesprekken te voeren: wel of niet verbonden aan het werken met portfolio, gesprekken als learning tool of als manier om ontwikkeling in kaart te brengen, individuele gesprekken of juist in kleine groepjes. Je gaat na deze dag naar huis met nieuwe inzichten en ideeën en praktische handvatten om kindgesprekken op jouw school goed neer te zetten.

Met een passe-partout mag er altijd een tweede persoon uit dezelfde organisatie met 50 euro korting mee!

EGO-café

Een gezellige informele bijeenkomst waar ruimte is voor ronde-tafel-gesprekken naar aanleiding van een thema dat kort en boeiend geïntroduceerd wordt. Een hapje en een drankje en vooral veel ontmoetingen om elkaar te inspireren, uit te nodigen en good practices uit te wisselen. En je gaat niet met lege handen naar huis!
Kosten: 100 euro voor twee middagen met twee personen

8 december 2022 en 15 mei 2023 van 16.00 tot 19.00 uur.

Doelgroep:

Voor iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs

Data:

zie tekst

Tijden:

Passe-partout 9.30-16.00 uur en EGO-café 16.00-19.00 uur

Locatie:

Onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen.

Kosten: Passe-partout € 550,- EGO-café € 100,-

Passe-partout: inbegrepen vier studiedagen inclusief lunch en een goed gevulde digitale map. EGO-café: inbegrepen zijn twee middagen met twee personen inclusief een hapje en drankje

Aanmelden
overzicht-afbeelding