IB traject: procesgericht volgen en coachen

Wanneer je bij kinderen langdurig een lage betrokkenheid en welbevinden waarneemt, spreken we in het procesgericht werken van ‘zorg’.
De IB-er op een school waar procesgericht gewerkt wordt, ziet het als een uitdaging om de leerkrachten te begeleiden en coachen bij het realiseren van een zo hoog mogelijke betrokkenheid en welbevinden voor alle leerlingen. Dat vraagt om IB-vaardigheden die gericht zijn op de procesvariabelen ‘welbevinden en betrokkenheid’. In deze cursus is er aandacht voor het structureel in kaart brengen van welbevinden en betrokkenheid naast prestaties en competenties, screenen van betrokkenheid, gesprekken voeren met collega’s, ouders en kinderen en het opstellen van plannen vanuit het theoretisch kader (KU Leuven, prof. Ferre Laevers) en natuurlijk de ervaringsreconstructie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het maken van een meerjarig ontwikkelingsplan met betrekking tot de zorgstructuur op school. Natuurlijk krijgt ook het procesgericht leerlingvolgsysteem Looqin hierin een plek. Mocht de school een ander volgsysteem gebruiken, dan is dat geen enkel probleem. We gaan op zoek naar een manier van volgen die recht doet aan het theoretisch kader/het werken met de procesvariabelen ‘welbevinden en betrokkenheid’.

Na het volgen van dit traject:

  • Weet je waar je de theoretische kaders rondom 'het procesgericht volgen van kinderen' kunt vinden en heb je er kennis meegemaakt.
  • Kun je deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen. Je hebt kennis gemaakt met het LVS Looqin PO.
  • Heb je het zorgbeleid van jouw school onder de loep genomen.
  • Heb je je coachings- en reflectievaardigheden uitgebreid.

"We kunnen welbevinden en betrokkenheid nog beter neerzetten binnen de zorgstructuur op school."

Kim Koomen, Pater Jan Smitschool

"Waardevol en goed op de praktijk gericht in relatie tot onze schoolontwikkeling."

Deelnemer, traject procesgericht volgen en coachen
Doelgroep:

interne begeleiders en zorgcoördinatoren

Data:

2 november, 22 november, 14 december 2023 en 23 januari 2024

Tijden:

10.00 - 15.00 uur

Locatie:

Onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen

Kosten: € 725,- p.p.

De bijeenkomsten zijn inclusief lunch/koffie/thee en lekkers.

Aanmelden