Werk maken van een hoge betrokkenheid bij het rekenonderwijs door het creëren van een rijke rekenomgeving.

In de huidige rekenmethodes zijn meer dan 90% van de rekenvragen rechttoe rechtaan opgaven, droge invuloefeningen. Veel van deze opgaven doen vooral een beroep op het reproduceren en herhalen van rekenkennis en -vaardigheden en vragen weinig creatief, probleemoplossend en kritisch denken en toepassen van kinderen. Dat leidt tot veel oppervlakkig en betekenisloos leren en dus een lage betrokkenheid tijdens de rekenlessen. Tijdens dit traject van vier bijeenkomsten gaan we werk maken van een hoge betrokkenheid bij het rekenonderwijs door het creëren van een rijke rekenomgeving, waarbij verbeeldingskracht en creativiteit ook worden aangeboord. Dit allemaal om te komen tot een duurzame en fundamentele rekenontwikkeling bij kinderen.

Na het volgen van dit traject heb je geleerd:

  • Hoe je een rijke leeromgeving kunt creëren
  • Hoe je werk kunt maken van een gedifferentieerde aanpak met behulp van de verschillende rekenmodellen uit het protocol ERWD door regelmatig te observeren en reflecteren samen met kinderen
  • Hoe je betekenisvol en werkelijkheidsnabij rekenonderwijs kunt bieden
  • Hoe je de betrokkenheid kunt verhogen tijdens het rekenen door de inzet van actieve werkvormen en het verhogen van de ruimte voor initiatief bij kinderen
Doelgroep:

leerkrachten en begeleiders in groep 3 t/m 8

Data:

16-10-2024, 12-11-2024, 12-12-2024 en 22-1-2025

Tijden:

14.00 – 17.30 uur

Locatie:

Inspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen

Kosten: €700 p.p.

Aanmelden