Werk maken van een betekenisvolle leesomgeving in de MB en BB

Zin in lezen! Dat zou toch mooi zijn, maar de realiteit is helaas niet altijd zo. We zien dat steeds meer kinderen minder lezen, niet gemotiveerd zijn, maar ook het belang en de urgentie niet meer voelen. Eén op de vijf jongeren dreigt laaggeletterd te worden (PISA, 2018). Als kinderen over hetzelfde onderwerp vanuit verschillende perspectieven met elkaar kunnen spreken, schrijven en lezen dan wordt leren zinvol en van persoonlijke waarde! Naast het belang van een interessante inhoud van een tekst of verhaal, is het van belang om verbindingen te maken tussen motivatie, begrip, woordenschat en techniek voor spreken lezen en schrijven. Het gaat bij deze aanpak om een persoonlijke betrokkenheid waarbij de motivatie van degene die spreekt, leest of schrijft voorop staat! De methodes krijgen hierbij een andere plek in jouw didactische organisatie, dat kan voor iedere school anders zijn.
We maken tijdens dit traject gebruik van het boek ‘Thema’s en Taal – Koster en Pompert 2017 en gaan aan de slag met een uitgekiend aanbod van lees- en schrijfactiviteiten verbonden aan de inhoudelijke thema’s die spelen in de klas.

Na het volgen van dit traject:

  • Kun je betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten ontwerpen die zijn verbonden aan thema's in je groep.
  • Kun je een lees-schrijfomgeving inrichten voor alle leerlingen, gericht op uitlokken van gewenst leesgedrag.
  • Hanteer je verschillende instructiestijlen bij het begeleiden van lees-schrijfactiviteiten.
  • Kun je nog beter observeren, zodat je breder geïnformeerd raakt over de leesontwikkeling van je leerlingen
Doelgroep:

leerkrachten en taalcoördinatoren

Data:

13 okt., 10 nov. 2021 en 26 jan., 16 feb. 2022

Tijden:

15.00-18.00u

Locatie:

Onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen

Kosten: € 525,-

inclusief koffie/thee met wat lekkers en het boek 'Thema's en Taal' alsmede cursusmaterial.

Dit traject wordt begeleid door Juul Aldenhuijsen, Suze Roelofs en Anne Reijrink (Anne Reijrink Onderwijsadvies, specialist leesonderwijs)

Aanmelden