AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK, DE DAG IS UITVERKOCHT!

Beleefdag jonge kind op 9 november 2018

”Met kinderen van twee tot zeven valt zoveel te beleven!’

Jonge kinderen beleven de wereld nog zoveel intenser dan wij, zien wat wij niet meer zien, verwonderen zich over wat wij niet meer opmerken. Daarom organiseert Tweemonds een Beleefdag Jonge Kind: een dag om (opnieuw) dichtbij de belevingswereld van onze kinderen van twee tot zeven jaar te komen.
De beleefdag is bedoeld voor alle professionals die met kinderen van twee tot zeven jaar werken in de opvang of in het onderwijs en elke dag weer streven naar een hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid voor alle kinderen. We bieden een dag aan waar je zelf kunt beleven wat de kracht is van betrokkenheidsverhogende factoren en activiteiten.

De dag wordt georganiseerd op de sfeervolle Jenaplanschool De Lindekring in Sint Agatha, gemeente Cuijk (N-B). Het programma ziet er als volgt uit:

9.15u:                 Inloop met koffie, thee en een Brabantse lekkernij

9.45u:                 Dagopening

10.00u:               Plenaire lezing door Hanneke Poot, kinderfysiotherapeut en psychomotorisch remedial teacher

Hanneke Poot neemt ons mee in de voorwaarden die nodig zijn om een hoog welbevinden en hoge betrokkenheid bij jonge kinderen te bewerkstelligen. Zo zal ze stil staan bij hun behoefte aan hun eigen ritme, aan beweging en aan rust en slaap. Hoe verloopt de ontwikkeling van peuters en kleuters eigenlijk en wat hebben zij hierin nodig? In onze tijd is de druk juist op deze leeftijd hoog, evenals de verwachtingen. Hoe gaan we daar goed mee om? Hanneke is een veelgevraagd spreker waar menig luisteraar zeer enthousiast en geïnspireerd vandaan komt.

11.00u:               Eerste ronde werksessies

12.30u:               Heerlijke lunch

13.15u:               Plenaire lezing door Ellen Emonds, mede-eigenaar Tweemonds

Ellen Emonds vertelt over het vermogen van ieder kind om zich binnen zijn eigen potentieel ten volle te kunnen ontwikkelen. Dat vraagt van de volwassenen om kinderen heen dat zij beschikbaar en bovenal vol vertrouwen zijn. Ellen verbindt de theorie gemakkelijk aan anekdotes uit haar eigen gezin vol jonge kinderen, waar zij zichzelf telkens weer afvraagt wie er nu eigenlijk het meest te leren heeft.

14.00u:               Tweede ronde werksessie

15.30u:               Afsluiting van de dag met een hapje en drankje

De kosten voor deelname aan de dag zijn 125 euro per persoon, inclusief lunch. Parkeren is gratis en er is mogelijkheid om opgehaald te worden bij station Cuijk of daar een OV-fiets te lenen.

AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK, DE DAG IS UITVERKOCHT!

Graag tot 9 november!

Werksessies

  • Muziek op schoot: het belang van vrije muzikale ontwikkeling voor jonge kinderen met inzichten en voorbeelden

Ans Hofer, gecertificeerd docent Muziek-op-Schoot®, neemt je tijdens de workshop “Muziek ervaren en beleven” mee in het ervaren en beleven van muziek en geeft je handvatten mee hoe je met jonge kinderen muziek kunt maken.
Samen muziek maken is heel leuk, leerzaam en verrassend. Het belang van muziek is: emotie-regulerend, sociaal, linker- en rechterhersenhelften stimuleren, motoriek, spraak/taal, concentratie, zintuigelijke ontwikkeling, muzikale ontwikkeling. De opvoedstijl “Afleiden en positief gedrag belonen” nemen we als uitgangspunt en we maken gebruik van bekende en onbekende liedjes voor jonge kinderen, eenvoudig en creatief spelmateriaal, mooie en verrassende luistermuziek. Je krijgt ook een aantal (nieuwe) liedjes op papier mee naar huis, maar waarschijnlijk zitten ze dan al in je oren en kan je ze gelijk gebruiken. Kinderen vinden het heerlijk als je zingt, want als je zingt ben je open en goed gestemd. En hoe je zingt maakt echt niet uit voor kinderen. Afgezien van de toonhoogte, maar daar gaan we het over hebben. Het vraagt tijdens de workshop misschien wel een beetje uit je comfortzone te komen, maar muziekplezier beleven met elkaar tijdens workshop staat voorop!

  • Werk maken van een rijke speel/leeromgeving

Petra de Luij* en Bianca van Eck, onderwijsvormgevers, nemen je mee in een ontdekkingstocht over een rijke speel/leeromgeving. Voor alle kinderen is het van groot belang dat ze zich thuis voelen in een ruimte en dat ze zin hebben om te gaan ontdekken, te ondernemen, te spelen en te leren. Wil jij ontdekken wat de omgeving met kinderen kan doen? Wil jij de ontdekkingsreizigers, de ondernemers, de dromers, de aanpakkers, de creatieveling, de denkers aanzetten tot spelen en leren?
Zie je even niet meer hoe het nog anders kan en daarbij geholpen worden?
Kom dan naar de workshop “Maak werk van de rijke speel- en leeromgeving”.
Tijdens de workshop zal het bruisen van de ideeën en nemen we het rijke basismilieu en het aanbod onder de loep. Vooral door te doen, heel praktisch, zodat jij daarna meteen aan de slag kan.

*Petra heeft onlangs de speel- en leeromgeving van de Lindekring (waar de Beleefdag Jonge Kind plaatsvindt) onder handen genomen. “Bewonder en verwonder!”

  • Spelend leren lezen m.b.v. een betekenisvolle leesomgeving

Anne Reijrink en Suze Roelofs neemt je mee in werksessie rondom het leesproces: eigen verhalen en rollenspel als basis voor betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten.
Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in de groep 3 beter laten aansluiten bij het aanbod in de kleutergroepen. Zij willen de exploratiedrang bij de kinderen in tact laten en de leesmotivatie hoog houden. Tijdens deze werksessie maak je kennis met een manier van werken om de kinderen te leren lezen middels een inhoudsrijke, ontwikkelingsgerichte aanpak als alternatief voor het volgen van een aanvankelijk leesmethode.

  • Creatief atelier door Sabine Plamper, auteur van o.a. ‘Begrijpen met je handen’

Sabine Plamper, cultuurpedagoge, en Titia Sprey, beeldend kunstenaar, verzorgen de workshop ‘begrijpen met je handen’. Iedereen is creatief en creativiteit kan je ontwikkelen. Dit aanbod van Atelier in een Koffer biedt inspiratie, verdieping en veel praktische handvatten, direct toepasbaar bij het werken met kinderen. Kinderen hebben van nature een onderzoekende en nieuwsgierige houding. Hoe laat je dit creatieve potentieel tot zijn recht komen? Het gaat erom kinderen intrinsiek te motiveren door met een rijk creatief aanbod leren en spelen ruimte te geven en te verdiepen. Vertrouwen in kinderen en een goede begeleiding zijn hierbij essentieel. Theorie en praktijk worden met elkaar verwoven en dit zorgt voor een afwisselend programma. Atelier in een Koffer bouwt een mobiel atelier op met materialen die ook voor kinderen tot de verbeelding spreken. Denken vanuit mogelijkheden en haalbaarheid staat bij de visie Begrijpen met je handen centraal. Uit enthousiaste reacties van deelnemers die deze lezingen en workshops volgden wordt duidelijk dat de visie van Atelier in een Koffer in de praktijk daadwerkelijk direct toepasbaar is en veel eyeopeners geeft.

  • Een ochtend bij peuterspeelzaal Klein Geluk: werken vanuit welbevinden en betrokkenheid, vrij van programma’s

Jolanda Althuizen en Vivian den Ouden zijn al jarenlang aan het werk met peuters en hebben sinds vorig jaar een nieuwe peuterspeelzaal opgezet: peuterspeelzaal Klein Geluk. Zij kiezen er consequent voor om te vertrouwen op het vermogen van jonge kinderen en geven daarom voortdurend voorrang aan welbevinden en betrokkenheid. Er wordt niet gewerkt met porgramma’s, maar juist met een rijke leeromgeving gevuld met eenvoudig materiaal. Ze laten graag zien hoe zij te werk gaan en welke keuzes zij maken.

  • Wat vertelt het gedrag van kinderen jou?

Ellen Emonds praat graag met je door over haar plenaire bijdrage. Het gedrag van kinderen stelt ons soms voor moeilijke dilemma’s. Als we ons realiseren dat ons gedrag verbonden is aan het gedrag van de kinderen met wie werken, wat vraagt dat dan van ons? Hoe kun je toch beschikbaar blijven, terwijl je het soms heel moeilijk hebt? En hoe kun je verstaan wat een kind bedoelt, als je voelt dat je eigen grenzen in het gedrang komen?

 

AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK, DE DAG IS UITVERKOCHT!