Beste collega,

Op vrijdag 1 juni 2018 organiseert het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (CEGO) een speciale dag voor schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers in Nederland: D-Day. Deze dag staat in het teken van leiderschap en de gelaagde verantwoordelijkheid die dat leiderschap met zich meebrengt. Op de sfeervolle en goed bereikbare locatie van Hotel Van der Valk in Nijmegen-Lent bieden we een veelzijdig en boeiend programma met o.a. de opening door professor Ferre Laevers (grondlegger ErvaringsGericht Onderwijs), een plenaire bijdrage van Ludo Heylen (directeur CEGO), een prachtig praktijkverhaal van Joke Tillemans (directeur IKC Mondomijn), Resi van der Coer (CPC) als dagvoorzitter, verschillende werksessies, een goed verzorgde lunch en een netwerkborrel. Pedagogische leiders zullen volop de mogelijkheid hebben nieuwe inzichten op te doen en uit te wisselen.

Programma:

9.30 uur          Inloop met koffie en thee
10.00 uur        Lezing Ferre Laevers
11.00 uur        Eerste ronde werksessies
12.30 uur        Lunch
13.30 uur        Goed praktijkverhaal door Joke Tillemans
14.00 uur        Tweede ronde werksessie
15.30 uur        Afsluiting door Ludo Heyen
16.00 uur        Borrel

Werksessies:

  • Rijke leeromgeving (Els Menu, CEGO)

Een leeromgeving kan dienen als derde pedagoog. Dat betekent dat de leeromgeving het werk van de leerkracht deels kan overnemen. Wanneer is een leeromgeving rijk? Hebben we het dan over multifunctionele meubels en dito ruimtes? Hoe hanteren we de omgeving, hoe laten we kinderen erin werken? Hoe maken we tijd vrij om de ruimtes te verrijken en te verzorgen?

  • Procesgerichte leiderschapsstijl (Suze Roelofs-Emonds, Tweemonds/CEGO))

Leiderschap vanuit de grondhouding: aanvaarding, echtheid en empathie met duidelijk voor ogen wat de output moet zijn: de vier hoofddoelen. Hoe verhoudt de mate van autonomie die aan leerkrachten verleent wordt, zich met de bevoegdheden die daarbij nodig zijn. Wie maakt het beleid, de formatie, etc.? Sporenbeleid en het openframe-model wordt uitgediept en kunnen hierbij van dienst zijn.  

  • Co-teaching (Ludo Heylen, CEGO)

Waarom co-teaching?

Steeds meer leerkrachten willen samen met een collega hun aanpak, inzichten en output beschouwen en delen. Ze kiezen er voor om samen te werken, omdat ze dan niet alleen meer ogen – en handen-  hebben, maar vooral ook een bredere kijk op wat er allemaal gebeurt bij de kinderen. Bij co-teaching zien we daarom ook dat leerkrachten meer inzetten op coöperatieve werkvormen en heterogene groepen, op varianten van instructie en aanpak, op een gerichte feedback en prikkelende interventies. Uit onderzoek blijkt het een enorm positief effect te hebben op het welbevinden van de leerkracht!

  • In gesprek met Marcel van Herpen (CPC)

Schoolleiders krijgen complexe vraagstukken te verwerken. Er wordt van hen gevraagd om snel en verantwoord te handelen. Je moet dus – vaak in een split second – het goede doen. Maar aan veel vraagstukken zitten meerdere kanten. Die vragen om aandacht en de mensen die die kanten representeren ook. Hoe doe je dat?

Marcel gaat daar graag over met je in gesprek.

  • Betrokkenheidsaudit (Ivan van Gucht, CEGO))

Wat kan een betrokkenheidsaudit voor betekenis hebben voor een school?

Betrokkenheid is het kompas dat we gebruiken om het effect van de aanpak op de ontwikkeling van kinderen te meten. Het is de best denkbare indicator voor het zich voltrekken van fundamenteel leren. Hoge niveaus van betrokkenheid gaan gepaard met een enorme inzet van mentale energie die onontbeerlijk is om competenties op een hoger niveau te tillen. Door de betrokkenheid te scannen krijg je een beeld van de aanpak die werkt, binnen kwaliteitsvol onderwijs op je school. Vanuit de resultaten krijgen we zicht op de context waarin de leerkracht bezig is en doen we aanbevelingen om betrokkenheid te versterken. We bekijken hoe we de audit kunnen interpreteren en wat we eruit kunnen leren.

  • Ervaringsreconstructie (Juul Aldenhuijsen en Ellen Emonds, Tweemonds/CEGO))

Maak kennis met deze krachtige wijze van intervisie: de ervaringsreconstructie laat je het perspectief van de ander innemen om zo tot verrassende inzichten te komen. Geschikt voor iedereen die met mensen werkt! We bespreken een casus die leiderschap betreft.

Kosten: € 225,00 p.p.

 Inschrijven