Laten we deze tijd ook gebruiken als een tijd om te experimenteren, dingen aan te bieden die we anders niet aanbieden. Niemand heeft dit ooit eerder meegemaakt, niemand weet wanneer het stopt, niemand weet hoe het gaat lopen. Wat we wel weten, er zijn veel meer mogelijkheden van onderwijs dan we ooit structureel ingezet hebben. Zo kwamen we een theatersite tegen, met mooie theaterstukken inclusief verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten stimuleren ‘expressie’ een van de 7 betrokkenheidsverhogende factoren. Hartstikke leuk voor op de weektaak/contractbrief!

Hoe krijgen de 7 betrokkenheidsverhogende factoren een plek in jouw (thuis) onderwijs? Bekijk de download van de 7 factoren nog eens of lees het boek hfdst 3

Kwatta thuiskijken!