Onderhoud

Wanneer we een (her)nieuw(d)e aanpak geïmplementeerd hebben, is het vervolgens aan de orde om de kwaliteit te bewaken en de kennis en vaardigheden te onderhouden. Uit ervaring hebben we geleerd dat wanneer we betrokken blijven bij het proces, de aanpak en reflectie steeds een laagje dieper de organisatie binnendringen. Wij pleiten dan ook voor het goed onderhouden van koers die is ingezet door middel van ons ‘onderhoudscontract’. Jaarlijks bezoeken we één dag alle groepen en bespreken na afloop met de aanwezige collega’s de sterktes en de groeikansen van de organisatie. Daarnaast werken we twee keer met MT in de rol van critical friend. Bovendien zijn er nog 6 uur online coaching beschikbaar, in te zetten naar behoefte.

Doelgroep:

Kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, kindcentra

Data:

Op aanvraag te boeken

Locatie:

Op eigen locatie

Kosten: €3250

vrij van BTW, exclusief reiskosten

Aanmelden