De Brabantse zussen Suze Roelofs-Emonds en Ellen Emonds hebben allebei hun hart verloren aan het onderwijs.

Beiden hebben jarenlange ervaring in het procesgericht begeleiden van kinderen in het basisonderwijs (regulier en speciaal).

Over ons

Geïnspireerd door het ErvaringsGericht Onderwijs en het gedachtegoed van het NIVOZ, puttend uit alle inzichten die een kindgerichte insteek hebben (onder andere Reggio Emilia), verwonderd door hun ervaringen als moeder en geleerd van hun werk bij expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) hebben Suze en Ellen hun krachten gebundeld in hun gezamenlijke bedrijf Tweemonds (Emonds+Emonds=Tweemonds).
Met veel gevoel voor de weerbarstige praktijk en de legitimatie op zak hebben de zussen met een dosis humor, herkenbaarheid en scherpte een bijzondere combinatie in huis die in grote diversiteit aan vormen is in te zetten.

Ons team

i

Suze Emonds

Procesbegeleider

i

Ellen Emonds

Procesbegeleider

i

Juul van Sleeuwen-Aldenhuijsen

Procesbegeleider

i

Ingrid Meenderink

Office manager

i

Bianca Donkers-van Eck

Procesbegeleider

i

Thijs Wisselink

Procesbegeleider

i

Jonne Lommerse

Procesbegeleider

i

Lara van Oel

Procesbegeleider

Onze missie

Het is ons als Tweemonds er om te doen dat álle kinderen zich gezien en gekend weten in hun volledige potentieel en dat ieder kind zich uiteindelijk ontwikkelt tot een geëmancipeerde volwassene: een mens die vrij is zijn denken en bewegen, een mens die verantwoordelijkheid neemt voor wat hij doet, een mens die zich verbonden voelt met zichzelf, de ander en het andere.

Onze visie

Wij zetten ons in – binnen alle vormen van onderwijs en opvang, in alle lagen van de organisatie, in individuele coaching en teamtrajecten – om iedereen die met kinderen en jongeren werkt te ondersteunen in hun aanpak om alle kinderen te begeleiden tot geëmancipeerde, volfunctionerende volwassenen.
Wij putten daarvoor consequent uit het werk van professor Ferre Laevers en het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het E.G.O. is in ons werk ons fundament en geeft richting aan ons handelen. Tweemonds vertegenwoordigt CEGO Nederland en werkt samen met het expertisecentrum EGO (CEGO) van KU Leuven.

Ons concept

De pedagogische visie en didactiek die bij het Ervaringsgericht onderwijs (EGO) horen, danken hun ontstaan aan een bepaalde manier van kijken: de ervaringsgerichte benadering. Daar ligt de kern van het EGO. Je gebruikt je eigen ‘ervaringsstroom’ als middel om je beter in de ervaring van de ander te verplaatsen. In een proces van rolneming, neem je het perspectief in van de ander: je voelt wat die voelt, beleeft verlangens en noden, ziet, hoort, proeft wat die ander proeft, je neemt de wereld waar zoals hij of zij, je komt in zijn gedachten en kijk op dingen.

Vanuit een ervaringsgerichte instelling ben je vanzelfsprekend geïnteresseerd in wat zich in iemand concreet afspeelt in elke situatie die ertoe doet. Als onderwijs je gebied is, ben je aangetrokken tot wat zich heel concreet in de praktijk afspeelt. Je bent dus gericht op het proces. Het proces bij de kinderen én de leerkracht. Juist de focus op het proces, onderscheidt het EGO van andere concepten. De twee kwaliteitsindicatoren Welbevinden en Betrokkenheid verrijken de procesgerichte dimensie.
(Laevers en Heylen, uit Een procesgerichte aanpak voor 6 tot 12 jarige in het basisonderwijs, 2013)
Voor de literatuur/boeken rondom het ErvaringsGericht Onderwijs, verwijzen we graag naar de site van onze partner CEGO.

Tweemonds werkt samen met CEGO en vertegenwoordigt (centrum voor) ErvaringsGericht Onderwijs Nederland.

Onze doelgroep

Tweemonds betekent graag iets voor alle mensen die werken in opvang en onderwijs. Dat wil zeggen dat wij werken in het primair en voortgezet onderwijs, in alle vormen van de kinderopvang, met pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten, intern begeleiders, managers en schoolleiders.

Tevens leveren wij graag een bijdrage aan congressen, evenementen, interne academies en studiedagen van schoolbesturen.

We zijn vertrouwd met het spreken voor groot en klein publiek, steken graag letterlijk de handen mee uit de mouwen en kunnen ons snel verbinden aan de specifieke beginstuatie van de organisaties waarin wij werken.

Kunnen we ook iets voor jou betekenen?