Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Over ons

De Brabantse zussen Suze Roelofs-Emonds (1974) en Ellen Emonds (1983) hebben allebei hun hart verloren aan het onderwijs. Beiden hebben jarenlange ervaring in het procesgericht begeleiden van kinderen in het basisonderwijs (regulier en speciaal).

Geïnspireerd door het ErvaringsGericht Onderwijs en het gedachtegoed van het NIVOZ, puttend uit alle inzichten die een kindgerichte insteek hebben (onder andere Reggio Emilia), verwonderd door hun ervaringen als moeder en geleerd van hun werk bij expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) hebben Suze en Ellen hun krachten gebundeld in hun gezamenlijke bedrijf Tweemonds (Emonds+Emonds=Tweemonds).

Tweemonds is gespecialiseerd in het procesgericht begeleiden van mensen waarin welbevinden en betrokkenheid gelden als belangrijkste kwaliteitsindicatoren van ontwikkeling. En dat geldt voor mensen van 0 tot 100 jaar. Daarom richt Tweemonds zich op iedereen die met kinderen leeft en werkt, van schoolleider tot ouder, van pedagogisch medewerker tot docent VO. Tweemonds is in staat mensen te begeleiden in het luisteren naar hun hart voor kinderen, dat te conceptualiseren met het hoofd en tot slot de vertaalslag te maken naar het handelen. Met veel gevoel voor de weerbarstige praktijk en de legitimatie op zak hebben de zussen met een dosis humor, herkenbaarheid en scherpte een bijzondere combinatie in huis die in grote diversiteit aan vormen is in te zetten.

Tweemonds vertegenwoordigt CEGO Nederland en werkt samen met het expertisecentrum EGO (CEGO) van KU Leuven. Onze trainingen steunen op wetenschappelijke basis van eigen onderzoek (CEGO Leuven) en onderzoek van anderen, maar zijn ook sterk praktijk georiënteerd. Inmiddels is het team van Tweemonds uitgebreid met twee nieuwe medewerkers: Juul Aldenhuijsen en Ingrid Meenderink.

Suze Emonds

Suze heeft 10 jaar gewerkt op de eerste ErvaringsGerichte basisschool in Nederland, basisschool Uilenspiegel in Boekel. Ook heeft ze in het SO gewerkt en op Wittering.nl. Tien jaar geleden stond ze aan de wieg van het procesgericht unit-onderwijs op basisschool De Fonkeling in Berghem.

Telefoon: 06 46 00 58 01
E-mail:

Ellen Emonds

Ellen heeft 10 jaar gewerkt op E.G.O.-school De Bonckert in Boxmeer. In die tijd was zij onder meer redacteur voor het onderwijskundig tijdschrift Egoscoop. Sinds vijf jaar is Ellen verbonden aan het NIVOZ – Nederlands Instituut voor Onderwijs- Opvoedingszaken als docent Pedagogische Tact.

Telefoon: 06 46 33 32 01
E-mail:

Juul Aldenhuijsen

Juul

Juul heeft 14 jaar gewerkt op E.G.O.-school Uilenspiegel in Boekel. Daarna is ze voor drie jaar vertrokken naar Sint Maarten waar ze onder andere werkte als groepsleerkracht op de Sister Regina Primaryschool en waar ze ook twee jaar heeft gewerkt als E.G.O.-coach op zes basisscholen. Juul heeft nog steeds nauwe contacten met het SKOS (Stichting Katholiek Onderwijs Sint Maarten) waarbij het vormgeven van de visie op de scholen in Sint Maarten centraal staat. Momenteel is Juul weer terug op haar vertrouwde plek, de Uilenspiegel in Boekel. Zij werkt daar als groepsleerkracht en onderwijsinhoudelijke coördinator. Juul houdt zich binnen Tweemonds bezig met het begeleiden van teams en individuele coaching van leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Telefoon: 06 57 57 91 43

E-mail:

Ingrid Meenderink

Ingrid

Ingrid heeft zeven jaar bij Heutink BV in Rijssen gewerkt als DTP/marketing medewerker en de afgelopen jaren de nodige ervaring op gedaan bij verschillende bedrijven met uiteenlopende werkzaamheden. Met haar creatieve en grafische kennis heeft ze onder andere het logo en de downloads voor Tweemonds ontworpen. Ingrid houdt zich binnen Tweemonds bezig met het runnen van de backoffice.

Telefoon: 06 20 20 69 30

E-mail:

Bianca Donkers-van Eck

Bianca heeft 20 jaar gewerkt op E.G.O.-school de Bonckert in Boxmeer. In de laatste jaren als leerkracht is zij zich gaan specialiseren op het inrichten van scholen en verrijken van ruimtes waar kinderen spelen en werken.
In haar werk bij Tweemonds neemt Bianca je graag mee in een ontdekkingstocht over een rijke speel/leeromgeving. Voor alle kinderen is het van groot belang dat ze zich thuis voelen in een ruimte en dat ze zin hebben om te gaan ontdekken, te ondernemen, te spelen en te leren. Wil jij ontdekken wat de omgeving met kinderen kan doen? Wil jij de ontdekkingsreizigers, de ondernemers, de dromers, de aanpakkers, de creatieveling, de denkers aanzetten tot spelen en leren? Zie je even niet meer hoe het nog anders kan en daarbij geholpen worden? Bianca komt graag met de KLUSBUS langs.
Naast het verrijken van speel-leeromgevingen en projectleider van de KLUSBUS, houdt Bianca zich binnen Tweemonds bezig met het begeleiden van teams en individuele coaching van leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Telefoon: 06 36103883

E-mail:

Neem voor meer informatie over ons werk vrijblijvend contact met ons.