Teamtraject Pedagogische tact

Zo’n beetje alle leraren streven naar gelukkige leerlingen die zich volop ontwikkelen binnen hun eigen vermogen: leerlingen met een hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid. Een goede relatie met je leerlingen maakt daarin écht het verschil. Om een goede band te vormen met onze leerlingen, is het cruciaal dat we ons afvragen wat hen bezighoudt. Wat is betekenisvol voor mijn leerlingen, wat drijft hen, waar vragen ze om? Met andere woorden: wat gebeurt er aan hun binnenkant? Daarvoor moeten we ons best doen om kinderen te begrijpen en te verstaan en dat betekent dat we ook onze blik naar binnen moeten richten: welke leraar wil ik zijn, wat zie ik als mijn pedagogische opdracht en hoe zou ik daar invulling aan willen geven? Dit traject gaat over zelfreflectie en ontwikkeling van je eigen pedagogische professionaliteit. We duiken de diepte in wat betreft pedagogische en psychologische theoretische kaders (zelfdeterminatie, mindsettheorie, grondhouding van Rogers), doen inspiratie op uit het werk van Ferre Laevers, Toshiro
Kanamori en Janusz Korczak en maken werk van zelfreflectie door middel van de Theorie U van Otto Scharmer en de ervaringsreconstructie.

Na het volgen van dit traject heb je:

  • Meer zicht op wie jij bent in je werk en wat jij belangrijk vindt
  • (Opnieuw) betekenis gegeven aan verbondenheid en vertrouwen
  • Gereflecteerd op je pedagogisch handelen
  • (Nog meer) grip gekregen op verschillende theoretische kaders
  • Intervisie-oefeningen gedaan met collega’s
  • Meer zicht op wat er schuilt achter gedrag van je leerlingen en hoe je daarmee om kunt gaan

Uitspraken deelnemers

"Ik was betrokken, voelde verbondenheid in het team, zelfs digitaal. Mooi om een keer vanuit ons als mens en onze gedachten/gevoelens te kijken, even niet alleen over het kind, of over het aanbod. Super mooi. Dank jullie wel!"

Leanne Brood

"Mooi om eens bij jezelf naar binnen te kijken en te beseffen wat bepaalde situaties met jouzelf doen. Ik was echt geïnteresseerd in wat het zou brengen. Het heeft me veel inzichten gegeven waar ik weer mee verder kan."

Hanneke Verstappen-van Nunen
Doelgroep:

Onderwijs- en opvangprofessionals.

Kosten: Op aanvraag

Aanmelden