Studiedag Jonge Kind

Spel is bij uitstek de manier om de ontwikkeling en het leren bij jonge kinderen te bevorderen. Maar wat hebben jonge kinderen nodig om met hoge betrokkenheid en vol vertrouwen te kunnen spelen en leren? De rijke leeromgeving is voor een groot deel bepalend voor de betrokkenheid bij jonge kinderen. De ruimte waar jij je met de kinderen bevindt moet uitdagen, spel stimuleren, ruimte bieden voor initiatief en bovenal bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van jouw kinderen. 

Onder jonge kinderen verstaan we kinderen van 0 tot 7 jaar, dus ook de kinderen die in groep 3 zitten!
 

Tijdens deze studiedag wisselen we theorie af met praktische opdrachten en zoomen we in op volgende thema’s: 

  • Hoeken verrijken 
  • Thematiseren  
  • De kracht van spel 
  • Zelfsturing en ondernemingszin bij jonge kinderen 
  • Volgen/observeren van de betrokkenheid en ontwikkeling van het kind met aandacht voor een doorgaande lijn naar groep 3

Let op: deze studiedag is onderdeel van ons studiedagenpakket. Door dit pakket aan te schaffen kun je met flinke korting deelnemen aan vijf boeiende studiedagen, waaronder deze.

Doelgroep:

Onderwijs- en opvangprofessionals

Data:

Wijchen: 18-3-2025 - Alkmaar: 21-3-2025 - Hoogeveen: 28-3-2025

Tijden:

9.00 - 16.00 uur

Locatie:

EromesMarko-Vepa in Hoogeveen; Inspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen; Saksacademie in Alkmaar

Kosten: € 200,- p.p.

Inclusief lunch en digitale map met inspiratie, legitimatie en praktische documenten

Aanmelden