Werk maken van de werkvormen

Werken vanuit een procesgerichte aanpak betekent streven naar een grote output: ontwikkelen van álle competenties, het realiseren van een gezonde emotionele basis, het behouden van exploratiedrang en het ontwikkelen van een basisattitude van verbondenheid. Om tot zo’n krachtige output te komen, zul je in je aanpak de juiste dingen moeten doen. Het ErvaringsGericht werken heeft voor die aanpak vijf werkvormen ontwikkeld: kring en forum, ateliers, projectwerk, contractwerk en vrije keuze. Tijdens deze actieve studiedag starten we met een plenaire aftrap om vervolgens al snel in kleine groepen ontwerpend aan de slag te gaan. Per groep wordt een werkvorm beetgepakt en in kaart gebracht hoe die werkvorm in de actuele situatie een plek heeft. Vervolgens onderzoekt ieder groepje wat de wenselijke situatie zou zijn en wat er nodig is om daar te komen. En dan kan het ontwerpen starten. Met ondersteuning van de procesbegeleiders van Tweemonds wordt er consequent gewerkt met korte, middellange en lange termijndoelen om de gewenste situatie te bereiken. Aan het einde van de dag worden de plannen aan elkaar gepresenteerd en kan er eventueel een tijdschema aan verbonden worden.

Uiteraard zetten we tijdens de studiedag in op een hoge betrokkenheid voor alle deelnemers en zullen dus volop gebruik maken van de betrokkenheidsverhogende factoren. We zorgen voor een rijke leeromgeving voor deelnemers door middel van inspirerende boeken en een goed gevulde ‘online-omgeving met voorbeelden, documenten, artikelen, etc.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en afstemming: info@tweemonds.nl

Na het volgen van deze dag:

  • Heb je (vernieuwd) zicht op de betrokkenheidsverhogende werkvormen.
  • Heb je gereflecteerd op je/jullie eigen aanpak.
  • Heb je op schoolniveau concrete actiepunten geformuleerd en weet je hoe je daar mee om wilt gaan.
Doelgroep:

Schoolteams en opvangorganisaties

Data:

Op aanvraag te boeken

Tijden:

9.30 – 16.30 uur

Locatie:

Onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen of op eigen locatie

Kosten: €1400,00 tot 20 personen

Inclusief materialen. De bijeenkomst is inclusief koffie/thee, lunch en lekkers.

Aanmelden