Werk maken van een hoge betrokkenheid bij het rekenonderwijs door het creëren van een rijke rekenomgeving.

In de huidige rekenmethodes zijn meer dan 90% van de rekenvragen rechttoe rechtaan opgaven, droge invuloefeningen. Veel van deze opgaven doen vooral een beroep op het reproduceren en herhalen van rekenkennis en -vaardigheden en vragen weinig creatief, probleemoplossend en kritisch denken en toepassen van kinderen. Dat leidt tot veel oppervlakkig en betekenisloos leren en dus een lage betrokkenheid tijdens de rekenlessen. Tijdens dit traject van vier bijeenkomsten gaan we werk maken van een hoge betrokkenheid bij het rekenonderwijs door het creëren van een rijke rekenomgeving, waarbij verbeeldingskracht en creativiteit ook worden aangeboord. Dit allemaal om te komen tot een duurzame en fundamentele rekenontwikkeling bij kinderen.

 

Bijeenkomst 1: Een rijke rekenomgeving met voldoende ruimte voor initiatief

Tijdens deze eerste bijeenkomst verkennen we het fenomeen betrokkenheid, hoe je de betrokkenheid kunt verhogen tijdens het rekenen en wat het effect van deze aanpak kan zijn. Dit doen we door te onderzoeken wat de ingrediënten zijn van een rijke rekenomgeving (7 factoren). We zoomen in op de factor ‘ruimte voor initiatief’, door te kijken naar een goede balans tussen rekenaanbod op de weektaak/rekenkast (zelfsturing) en aanbod vanuit instructie en reflectie (leerkracht gestuurd).

 

Bijeenkomst 2: Afstemmen op de mogelijkheden van kinderen

Met behulp van de verschillende rekenmodellen uit het protocol ERWD (hoofdfasenmodel, drieslagmodel, handelingsmodel en vertaalcirkel) gaan we verkennen hoe dit kan bijdragen aan een gedifferentieerde aanpak. We staan ook stil bij het belang van het regelmatig observeren van en reflecteren op het rekenproces, om zo de aanpak nog beter af te kunnen stemmen op de verschillende behoeftes van de kinderen bijvoorbeeld door het voeren van rekengesprekken en het ontwikkelen van een rekenportfolio.

 

Bijeenkomst 3: Actief aan de slag

Door ruimte te geven aan persoonlijke inbreng van kinderen komen reële en individuele behoeftes en mogelijkheden aan het licht en kunnen we daar beter bij aansluiten. Tijdens deze bijeenkomst gaan we hier praktisch mee aan de slag door onder andere rijke rekenvragen te ontwikkelen bij doelen uit je eigen methode of rekenaanpak en door de inzet van verschillende rekenspellen te verkennen.

 

Bijeenkomst 4: Betekenisvol en werkelijkheidsnabij rekenonderwijs

We gaan samen verkennen hoe je de werkelijkheid naar binnen kunt halen tijdens het rekenen door onder andere aan de slag te gaan met het creëren van een rijke en betekenisvolle rekenhoek gericht op toepassen en creëren. Daarnaast verkennen we de inzet van de eigen omgeving en verschillende realistische rekenmaterialen zoals krantenartikelen, beeldkaarten en voorwerpen uit de eigen omgeving voor een diepere begripsvorming bij kinderen.

Na het volgen van dit traject heb je geleerd:

  • Hoe je een rijke leeromgeving kunt creëren
  • Hoe je werk kunt maken van een gedifferentieerde aanpak met behulp van de verschillende rekenmodellen uit het protocol ERWD door regelmatig te observeren en reflecteren samen met kinderen
  • Hoe je betekenisvol en werkelijkheidsnabij rekenonderwijs kunt bieden
  • Hoe je de betrokkenheid kunt verhogen tijdens het rekenen door de inzet van actieve werkvormen en het verhogen van de ruimte voor initiatief bij kinderen
Doelgroep:

leerkrachten en begeleiders in groep 3 t/m 8

Data:

16-10-2024, 12-11-2024, 12-12-2024 en 22-1-2025

Tijden:

14.00 – 17.30 uur

Locatie:

Inspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen

Kosten: €700 p.p. inclusief koffie/thee en iets lekkers

Aanmelden
overzicht-afbeelding