Specialist welbevinden en betrokkenheid

Deze nieuwe opleiding vervangt de opleiding ‘procesgericht volgen’. Het is van belang dat er binnen organisaties die werk maken van welbevinden en betrokkenheid, minimaal één expert is huis is betreft deze 2 kwaliteitsindicatoren van goed onderwijs. Een expert die in staat is om welbevinden en betrokkenheid te scannen, daar conclusies uit kan trekken en deze bevindingen kan delen/terugkoppelen.

Welbevinden en betrokkenheid zijn geen variabelen in de marge. Ze vertellen ons iets dat van het grootste belang is, namelijk of het ontwikkelproces in de leerling al dan niet goed loopt en of er uitzicht is op duurzame output.   Welbevinden geeft aan dat de sociaalemotionele ontwikkeling optimaal verloopt, dat de leerling er in samenhang met de leef- en leeromgeving in slaagt om aan zijn/haar basisbehoeften te voldoen. (de behoefte aan warmte, veiligheid en duidelijkheid, iemand zijn in de ogen van anderen en erbij horen, zich competent voelen, het leven als zinvol beleven…) Welbevinden is daarmee de procesindicator die ons informeert over de mate waarin het persoonskenmerk ‘zich goed in zijn vel voelen’ in de huidige situatie onder druk staat, dan wel versterkt wordt.

Betrokkenheid is de best denkbare indicator voor het zich voltrekken van fundamenteel leren (‘deep‐level‐learning’). De combinatie van een intense mentale activiteit, intrinsieke motivatie en het zich bewegen aan de grens van de eigen mogelijkheden, schept de best denkbare voorwaarden voor duurzame ontwikkeling. Hoge niveaus van betrokkenheid gaan gepaard met een enorme inzet van mentale energie die onontbeerlijk is om competenties op een hoger niveau te tillen. Betrokkenheid is toetssteen voor de kwaliteit van de aanpak.

Dit traject wordt mede verzorgd door Professor F. Laevers verbonden aan KU Leuven.

Na het volgen van dit traject:

  • Kun je objectief een betrokkenheidsscan uitvoeren bij alle leeftijdsgroepen
  • Kun je objectief een welbevindenscan uitvoeren bij het ‘jonge kind’
  • Kun je een verslag uitbrengen en conclusies trekken
  • Kun je een goede terugkoppeling verzorging naar collega’s
  • Ben je in staat om een goed coaching uit te voeren met behulp van de 7 betrokkenheidsverhogende factoren
  • Heb je je coachings- en reflectievaardigheden uitgebreid
  • Heb je kennis gemaakt met het LVS Looqin PO
  • Heb je het zorgbeleid van jouw school onder de loep genomen

"We kunnen welbevinden en betrokkenheid nog beter neerzetten binnen de zorgstructuur op school."

Kim Koomen, Pater Jan Smitschool

"Waardevol en goed op de praktijk gericht in relatie tot onze schoolontwikkeling."

Deelnemer, traject procesgericht volgen en coachen
Doelgroep:

professionals die al enkele jaren werk maken van welbevinden en betrokkenheid, interne begeleiders, zorgcoördinatoren en MT leden

Data:

4-11-2024, 20-1-2025, 20-3-2025, 13-5-2025 en 12-6-2025

Tijden:

9.30 - 16.00 uur

Locatie:

Onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen

Kosten: €1750,- p.p.

De 5 bijeenkomsten zijn inclusief lunch/koffie/thee en lekkers.

Aanmelden