Zin in lezen (groep 5 t/m 8)

Tijdens drie bijeenkomsten gaan we werk maken van een hoge betrokkenheid bij lees-, gespreks- en schrijfactiviteiten gekoppeld aan het werken met thema’s in de midden- en bovenbouw. We putten uit het boek ‘Thema’s en taal’, van Bea Pompert (de Activiteit) waarbij we je meenemen in het creëren van een rijke omgeving met aandacht voor lees- en schrijfactiviteiten, het voeren van gesprekken en het opbouwen van betekenisvolle activiteitenreeksen. Met als uitgangspunt dat de leerlingen actief meedenken over wat er geleerd gaat worden. Hun eigen verhalen, kijk op de wereld, hun verwondering én nieuwsgierigheid spelen hierbij een belangrijke rol. De wereldoriënterende vakken zorgen hierbij voor het verdiepen van het thema door inhoudelijke kennis uit te bereiden. Ook wanneer je al werkt met een (thematische) WO-methode, biedt deze aanpak inspiratie en verrijking.
Door het werken met thema’s en aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen vergoot je de kans op betrokkenheid bij het lezen en schrijven in je klas. Waarbij lees- en schrijfplezier intact blijft en voorop staat! 

 

Bijeenkomst 1: kennismaken met ‘zin in lezen’.  

De eerste bijeenkomst staat in het teken van de 10 bouwstenen waarmee je de ‘zin in lezen’ aanpak vorm kan geven. We gaan o.a. kijken hoe de inzet van deze bouwstenen helpend zijn voor het vormen van een betekenisvolle aanpak bij jou in de praktijk en het opbouwen van een activiteitenreeks in een rijke leeromgeving gekoppeld aan een thema. Je maakt kennis met het vierveldenmodel van waaruit je de lessen kan gaan plannen. We bekijken tijdens deze bijeenkomst de film ‘Juf, juf niet stoppen met lezen!’ (de Activiteit) 

Bijeenkomst 2: werk maken van betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten.  

Hoe kan je ervoor zorgen dat het lees- en schrijfplezier van kinderen de hele schoolloopbaan intact blijft? Welke activiteiten kun je aanbieden en hoe kun je een goede reeks opbouwen in je eigen praktijk waarbij we uitgaan van verdiepend lezen? Welke stappen zet je bij verdiepend lezen? Hoe selecteer je boeken en teksten bij je thema? Welke rol hebben spelling en woordenschat in deze aanpak?
We gaan aan de slag met het maken van een eigen themaplanning waarmee je direct aan het werk kan in de eigen praktijk.  

Bijeenkomst 3: het belang van het voeren van gesprekken gekoppeld aan je lees- en schrijfactiviteiten
We maken werk van het voeren van gesprekken in de klas gekoppeld aan het lees- en schrijfproces van de kinderen. Wanneer je wilt dat de leerling eigenaar wordt van zijn/haar proces zul je als leerkracht in gesprek moeten: wat wil je weten over dit thema en hoe ga je op onderzoek? Wat is jouw rol als leerkracht bij deze aanpak en hoe zet je de leescirkel van Chambers in? 

 

Naast deze 3 bijeenkomsten kun je gebruik maken van 2 uur procesbegeleiding bij jou op de werkvloer. Dit moment plannen we in overleg samen in. Dit kan tijdens of na het volgen van dit traject.  

Doelgroep:

Leerkrachten van groep 5 t/m 8, IB-ers en MB/BB-coördinatoren.

Data:

16 oktober 2024, 20 november 2024 en 12 februari 2025

Tijden:

14.00 – 17.30 uur

Locatie:

Onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen

Kosten: €880,-

inclusief het boek 'Thema’s en Taal' van Bea Pompert

Aanmelden