Ruim baan voor het jonge kind

Wat hebben jonge kinderen nodig om met hoge betrokkenheid en vol vertrouwen te kunnen spelen en leren?
Tijdens de vijf studiemiddagen van dit traject gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag.
Jonge kinderen ontwikkelen zich op hun eigen bijzondere wijze en dat vraagt om vertrouwen en een rijke leeromgeving. Een leeromgeving moet uitdagen, verwondering oproepen en bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Met een reflectieve bril kijken we naar de eigen speel-leeromgeving. We nemen niet alleen de inrichting van de hoeken en kasten onder de loep, maar zoomen ook in op het aanbod. Een rijk en beredeneerd aanbod vanuit nieuwgierigheid en ondernemingszin doormiddel van spel, thema’s en onderzoek.

We verkennen en verdiepen de fenomenen welbevinden en betrokkenheid aan de hand van theorie en videofragmenten. En we kijken met een procesgerichte blik naar het jonge kind met aandacht voor een doorgaande lijn naar groep 3.

Opbrengst: Aan het eind van dit traject weet je hoe:

  • Je betrokkenheid observeert en in kaart brengt;
  • Je een rijke speel-leeromgeving inricht;
  • Je het spel van jonge kinderen observeert, stimuleert en verrijkt;
  • Je een thema vormgeeft samen met de kinderen;
  • Je ruimte geeft aan autonomie en zelfsturing bij jonge kinderen
  • Je de overgang van groep 2 naar groep 3 kan versoepelen.