Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Over wat wij willen

Het is ons als Tweemonds er om te doen dat álle kinderen zich gezien en gekend weten in hun volledige potentieel. Daarom maken wij werk van procesgericht begeleiden op basis van welbevinden en betrokkenheid. De processen van kinderen vertellen ons hoe hun ontwikkeling verloopt, producten krijgen pas betekenis als we de processen die daaraan voorafgaan meenemen.

Welbevinden en betrokkenheid als kwaliteitsindicatoren voor ontwikkeling komen in alle lagen van onderwijs en opvoeding voor. Als we willen dat onze kinderen het goed maken, dan weten we dat het voorwaardelijk is dat ook de volwassenen om de kinderen heen het goed maken.

Ons waartoe is daarom kort gezegd: welbevinden en betrokkenheid als graadmeter voor onderwijs en opvoeding.