Categorieën
Column

Kus de talenten! (deel 2)

De talentenarchipel – (Ivan Van Gucht)

De schatkaart om talentenkiemen te ontdekken 

De talentenarchipel is een verzameling van eilanden die wordt weergegeven als een landkaart of schatkaart. Elk eiland heeft een bijzonder betekenis en verwijst naar een van de negen competenties of ontwikkelingsdomeinen. Op de eilanden kunnen kinderen hun interesses en talenten ontdekken. Elk van deze eilanden is onderdeel van een groter geheel. Dat grotere geheel is het mannetje dat wordt gevormd door al deze eilanden samen.

Geen enkel eiland misbaar

De archipel heeft een symbolische waarde. De eilanden liggen weliswaar los van elkaar in het water, maar geen enkel eiland is misbaar, omdat dan het geheel niet meer compleet is. De eilanden worden in eerste instantie los van elkaar benaderd. Maar zowat elke activiteit die kinderen doen, kun je op meerdere eilanden plaatsen. Er zijn dus veel raakvlakken en overlappingen.

Talenten ontdekken

De visuele vormgeving van de archipel spreekt kinderen aan. Het idee dat je op die eilanden rond je talenten kunt werken, is voor hen heel attractief en begrijpbaar. Je kunt met kinderen heel makkelijk hun talenten ontdekken met de vragen: ‘Op welk eiland kom je graag? Op welk eiland kom je niet graag?’ De antwoorden van de kinderen geven onmiddellijk de richting aan voor een heel boeiend gesprek.

De archipel is dan ook een mooi middel om:

 • positief en groeigericht met kinderen te praten over hun passies, interesses en talenten;
 • breed te kijken naar kinderen en dus ook breed en krachtig te evalueren en rapporteren over hun sterktes.

Verder kan je met de archipel via allerhande activiteiten je kinderen beter leren kennen maar vooral hen beter ondersteunen in hun ontwikkeling. De ontdekkingstocht naar wat kinderen boeit en waar kinderen zich sterk aangesproken voelen is een ideaal kader om met kinderen te werken rond:

 • het opbouwen van zelfvertrouwen vanuit succeservaringen en een intense intrinsieke motivatie;
 • het ontluiken en versterken van de groeigeest (growth mindset) van kinderen; het uitbouwen van het geloof in zichzelf;
 • het tonen van doorzettingsvermogen en veerkracht bij zaken die moeizaam verlopen via een groeigerichte houding;
 • het genieten van de ervaring van flow en tijdvergeten opgaan in dingen die hen boeien en aantrekken.

9 eilanden

Met de Talentenarchipel heb je een instrument waarmee je het hele kind kunt observeren en alle terreinen kunt verkennen bij het zoeken naar en stimuleren van mogelijke talenten. De archipel omvat negen talenteneilanden, met elk zijn eigen talentenkiemen.

Eiland Talentenkiemen
1.taaleiland Rijmen, dichten, vlot schrijven en spreken, creatief verhalen vertellen, moppen vertellen, toneelspelen, fantaseren, …
2.beeldeiland Foto’s nemen, modebewust zijn, inkleuren, tekenen, kleien, knutselen, schilderen, kunst bekijken, …
3.muziekeiland Ritme klappen, instrumenten herkennen, liedjes neuriën, toon houden, instrument bespelen , liedjes bedenken, genieten van muziek, zingen, …
4.beweegeiland Snel lopen, kracht, balspelen, klimmen, dansen, sport, …
5.fijneiland Werken met een schroevendraaier, pincet, kleien, make-up aanbrengen, nintendo spelen, muziekinstrument bespelen, …
6.sameneiland Hulp bieden in nood, troosten, iemand opbeuren, ruzies oplossen, meewerken, samenwerken, …
7.wereldeiland Milieuvriendelijk zijn, genieten van natuur, werken in de tuin, in het bos, bloemen, planten en dieren verzorgen, interesse in materialen en techniek, helpen in de garage , …
8.denkeiland Hoofdrekenen, cijferen, tellen, kaartlezen, meten, vraagstukken, rekenraadsels, informatie opzoeken en sorteren, …
9.wil- en durfeiland Zelfstandig plannen en organiseren, goed doorzetten, niet opgeven, regels bepalen, spelleider zijn, nieuwe dingen ontdekken en uitproberen, speciale dingen bedenken, makkelijk kunnen kiezen, …

In onze volgende bijdragen vertellen we graag hoe je met het talentenverhaal aan de slag kan gaan in de kinderopvang (Kus de talenten wakker deel 3), de kleuter- (deel 4) en de lagere school (deel 5).

Bronnen:

 • Laevers, F., & Heylen, L. (2019). Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen. Leuven: LannooCampus.
 • Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L., & Vanhoutte, T.(2010). Leuven: CEGO Publishers.
 • Heylen,L., Maes, J., & Van Gucht, I. (2020). Differentiëren werkt! Leuven: LannooCampus.
 • Heylen,L., Maes, J., & Van Gucht, I. (2013). Aandacht voor talenten. Leuven:CEGO Publishers.
 • Kleuters & ik – Thema: gezocht! Talenten. (2015). Leuven: CEGO Publishers