Nu de scholen gesloten zijn en we nog niet weten wanneer het onderwijs in fysieke zin weer opgepakt zal worden, gebeurt veel van het onderwijs online. Als dat voor de kinderen kan, kan dat natuurlijk ook  voor ook alle professionals in onderwijs en opvang! Tweemonds werkt hard aan een online rijke leeromgeving. Op onze website vind je nu al inspiratie voor professionals (link) en we bieden vanaf deze week ook coaching-sessies online aan. Omdat we er eerst mee willen proefdraaien is deelname aan een sessie deze én volgende week gratis! Aanmelden voor deelname kan via deze link. We zullen ons nieuwe aanbod communiceren per nieuwsbrief, op social media en op onze website.

 In tijden van ‘social distance’ blíjft Tweemonds gaan voor verbondenheid!

AANBOD:

Vraaggestuurd aanbod: Zeg ’t maar!
Loop je ergens tegen aan in je organisatie, aanpak of contact met kinderen? Reserveer een coachingsmoment van  45 minuten zodat we er samen in kunnen duiken!
Voor wie: iedereen die een werkgerelateerde vraag heeft
Met wie: Ellen
Wanneer: dinsdag 31 maart, vrijdag 3 april, maandag 6 april en vrijdag 10 april van 13.00  tot 13.45 uur
Hoe: via Teams of Skype


Inspiratiesessie: kennismaken met zin in lezen!
Hoe geef je vorm aan je lees en schrijfonderwijs, vanuit betekenisvolle thema’s? Je maakt kennis met de methodiek ‘Zin in lezen!’
Voor wie: leraren groep 3
Met wie: Suze
Wanneer: woensdag 1 april 14.00 tot 15.15 uur
Hoe: via Teams of Skype

 

Rijke leeromgeving: frisse ideeën!
Heb je behoefte aan een nieuwe ‘prikkel’? Heb je nu eindelijk tijd om je hoek te verrijken of je wanden mee te laten doen in je rijke leeromgeving? Neem dan deel aan deze sessie en je ontvangt allerlei frisse ideeën!
Voor wie: leraren(ondersteuners) en pedagogisch medewerkers
Met wie: Bianca
Wanneer: donderdag 2 april en donderdag 9 april van 13.00 tot 14.00 uur
Hoe: via Teams of Skype

 

Verrijkingssessie: Betrokkenheid!
Hoe herken je betrokkenheid? Hoe kun je betrokkenheid scoren? Hoe zegt betrokkenheid iets over de kwaliteit van de activiteit? Kortom: een sessie over het fenomeen betrokkenheid!
Voor wie: iedereen die (nog) meer wil weten over het fenomeen betrokkenheid
Met wie: Suze
Wanneer: woensdag 1 april van 10.00 tot 11.00 uur en woensdag 8 april van 14.00 tot 15.00 uur
Hoe: via Teams of Skype

 

Inspiratiesessie: zin in lezen thuis!
Hoe geef je vorm aan je lees en schrijfonderwijs, vanuit thuis? Je doet nieuwe ideeën op en inspireert elkaar.
Voor wie: leraren onderbouw met ervaring in de methodiek ‘zin in lezen’
Met wie: Juul
Wanneer: dinsdag 31 maart van 10.00 tot 11.00 uur
Hoe: via Teams of Skype

 

Rijke leeromgeving:
Hoe maak je een vaste kring of een nieuwe opstelling in je klas met bestaand meubilair? Tijdens deze sessie krijg je online advies van onze expert. Dus kom met je eigen hulpvraag!
Voor wie: iedereen die een inrichtings-gerelateerde vraag heeft
Met wie: Bianca
Wanneer: donderdag 2 april en donderdag 9 april van 15.00 van 16.00 uur
Hoe: via Teams of Skype