Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Onze Doelgroep

Tweemonds is beschikbaar voor iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden. Wij kunnen werken met leraren in het PO, VO, MBO, HBO en volwassenonderwijs, pedagogisch medewerkers, conciërges, intern begeleiders, ambulant begeleiders, schoolleiders, managers in de kinderopvang, jeugdtrainers, pedagogen, sociaal maatschappelijk werkers en natuurlijk ouders.

doelgroep-tweemonds