Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Onze vormen

Tweemonds biedt maatwerk, de vorm is afgestemd op de vraag van de opdrachtgever.

Studiedag(deel)

Een studiedag(deel) wordt geheel samengesteld in afstemming met de opdrachtgever. De inhouden en werkvormen zullen elkaar ondersteunen en het is mogelijk om de deelnemers middels een voorbereidende opdracht uit te nodigen.

Workshops

Onze workshops kenmerken zich door een opbouw vanuit een krachtig theoretisch kader, gevuld met anekdotes en zijn bovendien interactief. We kunnen workshops verzorgen over al onze inhouden en laten de gekozen werkvormen ook per inhoud verschillen. De duur van een workshop kan variëren van 45 minuten tot 150 minuten.

 

Tweedaagse

Wij kunnen een studietweedaagse verzorgen rondom onze aangeboden inhouden. In goed overleg stemmen we met de opdrachtgever af wat de opzet en bedoeling van de tweedaagse wordt. We kunnen de tweedaagse op een door ons verzorgde locatie bieden of op locatie van de opdrachtgever. We nodigen de deelnemers middels een brief uit zich voor te bereiden op de tweedaagse.

Studiereis naar Leuven (met bijdragen van Ferre Laevers en Ludo Heylen)

Het is mogelijk om een geheel verzorgde studiereis naar Leuven door Tweemonds te laten verzorgen. We doen suggesties voor verblijf, diner en ontspanning, kunnen Ferre Laevers, Ludo Heylen en andere medewerkers van CEGO Leuven vragen een bijdrage te leveren en we zijn zelf in staat inhouden van de dag te verbinden, te verdiepen en richting te geven aan actie.

Plenaire lezing voor klein en groot gezelschap

Suze en Ellen zijn beide bekwaam en ervaren in het verzorgen van een lezing van 45 tot 75 minuten voor klein (tot 50 personen) en groot publiek. De lezing bereiden wij voor door contact te onderhouden met de opdrachtgever en na afloop stellen wij op aanvraag de powerpointpresentaties beschikbaar. Wij beschikken over ons eigen materiaal, dus kunnen overal presenteren.

Ouderavond

Voor ouderavonden zijn wij in te huren door school maar ook door bijvoorbeeld de MR. We bereiden de avond voor in overleg met de opdrachtgever en kunnen suggesties doen in het uitnodigen van de ouders. De ouderavonden bevatten een plenaire inleiding en ruimte voor het behandelen van vragen, plenair of in een meer informele setting.

Coaching 'on the job'

Wij zijn beschikbaar om op de werkvloer mee te kijken en eventueel mee te helpen. We proberen in het werk al te coachen door korte momentjes te pakken voor interactie en maken ook uitgebreid tijd voor een voorgesprek en telkens weer een nagesprek. Wij kunnen desgewenst ook een verslag aanleveren van de inzichten en opbrengsten van de coaching. De coaching start na een intakegesprek waaruit wederzijds vertrouwen blijkt en een duidelijk gestelde hulpvraag.

Klasbezoeken

We doen klasbezoeken zonder voor- en nagesprek, om in het werk zelf vragen te stellen en suggesties te doen. Het klasbezoek wordt voorbereid door de aanvrager door een hulpvraag of kijkwijzer te formuleren.

Begeleiding van MT of stuurgroep

We bieden een leiderschapstraject aan waarin we de basisbeginselen van het procesgericht werken op leiderschapsniveau verkennen en versterken. Dit traject kan synchroon lopen aan teamtrajecten maar kan ook op zichzelf staan. De begeleiding bestaat uit meerdere bijeenkomsten van twee uur, dus goed in te passen in volle agenda’s.

Basiscursus EGO

We bieden een basiscursus EGO van drie bijeenkomsten van vier uur waarin we de principes van het ErvaringsGericht Onderwijs verkennen en verwerken. De cursus begint met een startbrief en geeft tussen de bijeenkomsten suggesties voor reflectieve opdrachten. De bijeenkomsten kenmerken zich door het verbinden van theorie aan de eigen praktijk, uitwisseling en interactie.

Verdiepingscursus EGO

We bieden een verdiepingscursus EGO van drie bijeenkomsten van vier uur waarin we de principes van het ErvaringsGericht Onderwijs verdiepen en versterken. De cursus begint met een startbrief en geeft tussen de bijeenkomsten suggesties voor reflectieve opdrachten. In de bijeenkomsten maken we werk van een sterkte/zwakteanalyse van de werkplek, zetten we in op borging en kwaliteit vergroten en verdiepen we het concept.