Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Inspiratiesessies

Werk maken van betrokkenheid en welbevinden! (Basis cursus EGO)

Ben jij een leraar die met veel passie werkt in het onderwijs en het liefst het beste in alle kinderen naar boven haalt? Ben je een leraar die zichzelf in het contact met je leerlingen en hun ouders nog beter zou willen leren kennen? Zou jij je aanpak willen versterken door je te richten op drie belangrijke pijlers: een rijke uitdagende leeromgeving, ruimte voor leerlinginitiatief en het voeren van een krachtige dialoog? Dan is deze cursus je op het lijf geschreven!
In deze cursus van vijf middagen staat jouw eigen werk centraal en werken we aan de hand van het stevige fundament van het EvaringGericht Onderwijs aan een krachtige praktijk. We verdiepen en verkennen de fenomenen welbevinden en betrokkenheid aan de hand van theorie en videofragmenten. We maken werk van een rijke leeromgeving door de theorie te leren kennen en ook werkelijk de handen uit de mouwen te steken. We zetten in op het vergroten van het leerlinginitiatief, het ontwikkelen van ondernemingszin en het verlenen van autonomie met een gedegen aanpak. En we maken rust en ruimte vrij om jezelf als leraar beter te leren kennen en meer mogelijkheden te ontwikkelen om het perspectief van je leerlingen beter te leren kennen. Je wordt aangemoedigd een andere school te bezoeken (we beschikken over een groot netwerk van krachtige scholen) en presenteert aan het eind van de cursus je eigen opbrengsten.

Doelgroep:
Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar inspiratie en legitimatie en een antwoord willen op de hoe-vraag, nieuwe leraren die op een E.G.O.-school werken. De cursus is ook in-company af te nemen en bij grote belangstelling wordt de cursus ook in het westen en/of noorden van het land verzorgd.

Opbrengst:
Een krachtige praktijk met stevig fundament, meer zicht op je eigen stijl van omgaan en een hogere betrokkenheid voor je leerlingen.

Data en locatie WIJCHEN: 
De cursus wordt gegeven bij onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen en zijn telkens van 15.00 tot 18.00 uur. De middagen zijn inclusief koffie en thee en een kleine snack. De data zijn:

Donderdag 12 september
Dinsdag 1 oktober
Dinsdag 29 oktober
Donderdag 21 november
Donderdag 12 december

NIEUWE DATUMS EN LOCATIE IN NOORD NEDERLAND!

Data en locatie Zwolle: 
De cursus wordt gegeven bij Hotel van der Valk in Zwolle en zijn telkens van 15.00 tot 18.00 uur. De middagen zijn inclusief koffie en thee en een kleine snack. De data zijn:

Dinsdag 17 september
Dinsdag 15 oktober
Dinsdag  5 november
Donderdag 28 november
Dinsdag 17 december

Kosten:
De kosten bedragen 600 euro per persoon, inclusief het boek ‘Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs’.

 

Werk maken van het procesgericht volgen en begeleiden! (IB-ers) Noord-West Nederland

Wanneer je bij kinderen langdurig een lage betrokkenheid en welbevinden waarneemt, spreken we in het procesgericht werken van 'zorg'.
De IB-er op een school waar procesgericht gewerkt wordt, ziet het als een uitdaging om  de leerkrachten te begeleiden en coachen bij het realiseren van een zo hoog mogelijke betrokkenheid en welbevinden voor alle leerlingen. Dat vraagt om IB-vaardigheden die gericht zijn op de procesvariabelen 'welbevinden en betrokkenheid'.
In deze cursus is er aandacht voor het structureel in kaart brengen van welbevinden en betrokkenheid naast prestaties en competenties, screenen van betrokkenheid, gesprekken voeren met collega's, ouders en kinderen en het opstellen van plannen vanuit het theoretisch kader (KU Leuven, prof. Ferre Laevers) en natuurlijk de ervaringsreconstructie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het maken van een meerjarig ontwikkelingsplan met betrekking tot de zorgstructuur op school.
Natuurlijk krijgt ook het procesgericht leerlingvolgsysteem Looqin hierin een plek. Mocht de school een ander volgsysteem gebruiken, dan is dat geen enkel probleem. We gaan op zoek naar een manier van volgen die recht doet aan het theoretisch kader/het werken met de procesvariabelen 'welbevinden en betrokkenheid'.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'het procegericht volgen van kinderen' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
Je hebt kennis genomen van het LVS Looqin PO
Je het zorgbeleid van jouw school onder de loep genomen.

Doelgroep: interne begeleiders en zorgcoördinatoren

NIEUWE DATUMS EN LOCATIE IN NOORD NEDERLAND!

Data: 1 en 29 oktober, 19 november en 10 december 2019
Tijd: dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur (8 uur studiebelasting, exclusief bijeenkomsten)
Locatie: Kawama, Zambezilaan 278 te Purmerend
Kosten: € 595,- p.p. inclusief lunch, materialen en het boek 'procesgerichte aanpak voor 6- tot 12 jarigen in het basisonderwijs'.

Werk maken van leren lezen mbv een betekenisvolle leesomgeving

Anne Reijrink en Suze Roelofs nemen je deze cursus mee in het leesproces, waarbij eigen verhalen van kinderen en rollenspel de basis vormen voor betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten.
Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in de groep 3 beter laten aansluiten bij het aanbod in de kleutergroepen. Zij willen de exploratiedrang bij de kinderen in tact laten en de leesmotivatie hoog houden.

Tijdens deze cursus maak je kennis met een inhoudsrijke, ontwikkelingsgerichte werkwijze waarbij de ontwikkelings-en leesprocessen van de kinderen en hun vragen en interesses in de wereld om hen heen, centraal staan. Deze manier van leren lezen is een alternatieve aanpak voor of kan in combinatie met het volgen van een aanvankelijk leesmethode.
Na 4 bijeenkomsten, een terugkom moment en twee persoonlijke coachingsmomenten op de werkvloer ben je in staat om het leesonderwijs vorm te geven op een verantwoorde, maar zeker inspirerende manier van lezen met een kindgerichte insteek. Zo krijgen welbevinden en betrokkenheid volop kansen zodat fundamenteel leren plaats vindt.

De film ‘Hebben we al samen gelezen?’ van de OGO-academie, geeft ons een prachtige inkijk  in de eerste maanden van groep 3 van leerkracht Marie-Louise, Gelderlandschool – Den Haag. Marie-Louise laat ons zien hoe zij, met 80% niet Nederlandssprekende kinderen, haar leesonderwijs vormgeeft op een ontwikkelingsgerichte manier.
Vanaf dag 1 gaat Marie-Louise uit van de verschillen waardoor alle leerlingen mee kunnen blijven doen aan voor hen betekenisvolle activiteiten.
Deze manier van werken wordt onderbouwd met theorie en beschreven in het boek "Zin in lezen" van Bea Pompert.

Doel:
Na het volgen van dit traject ben je in staat:

  • Om betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten voor de eerste maanden in groep 3 te ontwerpen
  • Kun je een rijke leesomgeving samen met de  kinderen inrichten
  • Kun je passende instructies verzorgen voor alle kinderen
  • Kun je de leesontwikkeling handelingsgericht observeren
  • Om jezelf te legitimeren met een gedegen theorie en deze in je eigen praktijk

Doelgroep:
Leerkrachten van groep 2 en 3, IB-ers en OB-coördinatoren.

Data: 29/5, 12/6, 28/8, 18/9 en 30/10
Tijd: van 15.00 - 18.00 uur (20 uur studiebelasting, exclusief de bijeenkomsten)
Locatie: Meshallen in Wijchen
Kosten
: €595,- inclusief het boek 'Zin in lezen' van Bea Pompert en een prentenboek naar keuze van De Kinderboek Winkel uit Nijmegen, exclusief 2 persoonlijke coachingsmomenten van 2 uur op jouw werkvloer (€ 500,-)

De open trajecten vangen aan bij minimaal zes deelnemers. Wanneer je jezelf inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.