Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Inspiratiesessies

Werk maken van betrokkenheid en welbevinden! (Basis cursus EGO)

Ben jij een leraar die met veel passie werkt in het onderwijs en het liefst het beste in alle kinderen naar boven haalt? Ben je een leraar die zichzelf in het contact met je leerlingen en hun ouders nog beter zou willen leren kennen? Zou jij je aanpak willen versterken door je te richten op drie belangrijke pijlers: een rijke uitdagende leeromgeving, ruimte voor leerlinginitiatief en het voeren van een krachtige dialoog? Dan is deze cursus je op het lijf geschreven!
In deze cursus van vijf middagen staat jouw eigen werk centraal en werken we aan de hand van het stevige fundament van het EvaringGericht Onderwijs aan een krachtige praktijk. We verdiepen en verkennen de fenomenen welbevinden en betrokkenheid aan de hand van theorie en videofragmenten. We maken werk van een rijke leeromgeving door de theorie te leren kennen en ook werkelijk de handen uit de mouwen te steken. We zetten in op het vergroten van het leerlinginitiatief, het ontwikkelen van ondernemingszin en het verlenen van autonomie met een gedegen aanpak. En we maken rust en ruimte vrij om jezelf als leraar beter te leren kennen en meer mogelijkheden te ontwikkelen om het perspectief van je leerlingen beter te leren kennen. Je wordt aangemoedigd een andere school te bezoeken (we beschikken over een groot netwerk van krachtige scholen) en presenteert aan het eind van de cursus je eigen opbrengsten.

Doelgroep:
Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar inspiratie en legitimatie en een antwoord willen op de hoe-vraag, nieuwe leraren die op een E.G.O.-school werken. De cursus is ook in-company af te nemen en bij grote belangstelling wordt de cursus ook in het westen en/of noorden van het land verzorgd.

Opbrengst:
Een krachtige praktijk met stevig fundament, meer zicht op je eigen stijl van omgaan en een hogere betrokkenheid voor je leerlingen.

Data en locatie WIJCHEN: 
De cursus wordt gegeven bij onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen en zijn telkens van 15.00 tot 18.00 uur. De middagen zijn inclusief koffie en thee en een kleine snack. De data voor het nieuwe schooljaar (2020-2021) volgen nog.

 

Data en locatie Zwolle: 
De cursus wordt gegeven bij EromesMarko in Hoogeveen. De data voor het nieuwe schooljaar (2020-2021) volgen nog.

Kosten:
De kosten bedragen 600 euro per persoon, inclusief het boek ‘Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs’.

 

Werk maken van de ervaringsgerichte dialoog! (voeren van kind-leerkrachtgesprekken)

Tijdens deze middagen gaan we aan de slag rondom het communiceren met kinderen. Je wordt meegenomen door de 4 niveaus van communiceren. Welk niveau overkomt je, waar kies je vaak voor en wat heeft dat voor impact op de kinderen in jouw groep? Waartoe praat je met kinderen? Waarover praat je met kinderen? Welke rol hebben ouders in gesprekken? We bieden een tal van mogelijkheden en ideeën om met kinderen van verschillende leeftijden het gesprek aan te gaan.
Daarnaast zoomen we in op de grondhouding die als voorwaarde geldt om de gesprekken met kinderen in een veilige vertrouwde relatie te voeren zodat kinderen zich ook werkelijk gehoord en begrepen voelen.
Deze middagen kunnen boeiend zijn voor degene die de verdieping zoeken op hetgeen ze nu al toepassen in het procesgerichtwerken met kinderen.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'de ervaringsgerichte dialoog' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.

Doelgroep:
iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden

Datum: 2 bijeenkomsten in januari en februari
Tijd: van 15.30 tot 19.30 uur (studiebelasting 4 uur exclusief de bijeenkomsten))
Locatie: Meshallen in Wijchen
Kosten: € 175,- p.p. inclusief materialen.

Werk maken van het procesgericht volgen en begeleiden! (IB-ers) Noord-West Nederland

Wanneer je bij kinderen langdurig een lage betrokkenheid en welbevinden waarneemt, spreken we in het procesgericht werken van 'zorg'.
De IB-er op een school waar procesgericht gewerkt wordt, ziet het als een uitdaging om  de leerkrachten te begeleiden en coachen bij het realiseren van een zo hoog mogelijke betrokkenheid en welbevinden voor alle leerlingen. Dat vraagt om IB-vaardigheden die gericht zijn op de procesvariabelen 'welbevinden en betrokkenheid'.
In deze cursus is er aandacht voor het structureel in kaart brengen van welbevinden en betrokkenheid naast prestaties en competenties, screenen van betrokkenheid, gesprekken voeren met collega's, ouders en kinderen en het opstellen van plannen vanuit het theoretisch kader (KU Leuven, prof. Ferre Laevers) en natuurlijk de ervaringsreconstructie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het maken van een meerjarig ontwikkelingsplan met betrekking tot de zorgstructuur op school.
Natuurlijk krijgt ook het procesgericht leerlingvolgsysteem Looqin hierin een plek. Mocht de school een ander volgsysteem gebruiken, dan is dat geen enkel probleem. We gaan op zoek naar een manier van volgen die recht doet aan het theoretisch kader/het werken met de procesvariabelen 'welbevinden en betrokkenheid'.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'het procegericht volgen van kinderen' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
Je hebt kennis genomen van het LVS Looqin PO
Je het zorgbeleid van jouw school onder de loep genomen.

Doelgroep: interne begeleiders en zorgcoördinatoren

NIEUWE DATUMS EN LOCATIE IN NOORD NEDERLAND!

Data: 29 oktober, 19 november en 10 december 2019
Tijd: dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur (6 uur studiebelasting, exclusief bijeenkomsten)
Locatie: Kawama, Zambezilaan 278 te Purmerend
Kosten: € 495,- p.p. inclusief lunch, materialen en het nieuwe boek 'procesgerichte aanpak voor 6- tot 12 jarigen in het basisonderwijs'.

D-Day, een dag voor kartrekkers en koershouders

Op vrijdag 13 december maken wij letterlijk en figuurlijk de ruimte vrij voor alle mensen die dagelijks in hun school of organisatie ontwikkelprocessen begeleiden. Alle mensen die soms sturen of remmen, soms duwen of trekken, soms kijken en genieten, soms de mouwen opstropen of juist achterover leunen. Kartrekkers en koershouders, procesbegeleiders en teamleiders.

De dag staat in het teken van Duurzame Dillemma’s: D-Day. Ontwikkeling is een proces van de lange adem en heeft een stevig fundament nodig om op te leunen. En verandering brengt weerstand, in het klein of in het groot. Daardoor kunnen er dilemma’s ontstaan. Hoe ga je om met ouders die zich niet kunnen vinden in jullie nieuwe aanpak? Wat vraagt het van je om collega’s te begeleiden in een veranderproces? De collega die enthousiast is en ook de collega die onzeker is? Hoe zet je gemaakte afspraken stevig vast zonder dat er teveel protocollen op de plank komen liggen? En een nieuwe aanpak kan de eerste periode invloed hebben op de gemeten prestaties wanneer er minder methodisch gerepeteerd wordt. Hoe blijf je trouw aan de gekozen visie en neem je tegelijkertijd de verantwoordelijkheid die daarbij hoort?

Waarschijnlijk brengen deze dilemma’s nog wel meer thema’s naar boven wanneer je er eens rustig over nadenkt. Wij gaan er graag met jullie over aan het werk tijdens D-Day. Een dag in de luwte, met aandacht voor lichaam en geest, goede gesprekken en mogelijkheid tot bezinning. De dag wordt bovendien verrijkt met bijdragen van Ludo Heylen en Ferre Laevers en heeft uiteraard de kwaliteit die je van Tweemonds gewenst bent: inspirerend, hoopvol en gastvrij!

De kosten bedragen € 225,- per persoon inclusief koffie/thee en lunch

Datum: 13 december, 2019.
Locatie: Onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur

Inschrijven

DE KLUSBUS

DE KLUSBUS
Een goed ingerichte ruimte functioneert als derde pedagoog en neemt de leerkracht letterlijk werk uit handen. Kasten gevuld met uitdagend en beredeneerd aanbod en hoeken die werkelijkheidsnabij zijn ingericht en waarin ruimte voor initiatief is geven kinderen de mogelijkheid om zelfstandig en zelfsturend aan de slag te gaan zodat de leerkracht tijd en ruimte heeft voor observatie en het werken in kleine groepjes.  Een kind verdient materialen die verwonderen, prikkelen, stimuleren en inspireren. Onze KLUSBUS ligt er vol mee! Kom een kijkje nemen in onze inspirerende bus/we komen graag langs met onze inspirerende bus waarmee wij op bezoek gaan bij scholen om ter plekke te ondersteunen bij het verrijken van hun leeromgeving. Met veelal tweedehandsjes en tweedekansjes kunnen wij met een klein budget een groots effect realiseren!

MEER INFORMATIE:

Werk maken van een rijke leeromgeving!

Werk maken van een rijke leeromgeving!

Inhoud:

Een rijk milieu is essentieel als je betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Ruimte, de educatieve omgeving, is letterlijk een ruim begrip. Bij de invulling en inrichting is het van belang dat een aantal basiselementen in samenhang zijn. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aan te spreken. Niet enkel in de onderbouw, ook in de midden- en bovenbouw.

Tijdens deze leergang krijgen de kaders ruimte, tijd en criteria betekenis en we onderzoeken de verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is volop inspiratie en tijd voor het creëren van een uitdagende leeromgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen op het leerplein of in het lokaal volop uitgedaagd worden en de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen die zij aankunnen.

Doelen

 • Na het volgen van deze leergang weet je waar je de theoretische kaders rondom 'een rijke leeromgeving' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
 • Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
 • Je reflecteert op de leeromgeving die jij hebt gecreëerd.

Doelgroep:
Leraren basisonderwijs, pedagogisch medewerkers (kinderopvang en BSO).

Datum: 23 januari, 6 februari en 20 februari 2019
Tijd: van 15.00 tot 18.00 uur (buiten de bijeenkomsten zes uur studiebelasting)
Locatie: Meshallen in Wijchen
Docenten: Petra de Luij en Bianca van Eck
Kosten: € 300,00 p.p. inclusief materialen, boekje over de rijke leeromgeving, een versnapering én 50 euro budget om materiaal aan te schaffen.

 

Werk maken van autonomie verlenen!

Tijdens deze middag verkennen en verdiepen we het begrip ‘autonomie’, één van de drie psychologische basisbehoeften (Deci&Ryan, 2000). Wat kunnen we ermee in ons werk en hoe geven we het vorm? Autonomie verlenen vraagt om vertrouwen en loslaten, in plaats van wantrouwen en vasthouden. Dat is een proces waar aan gewerkt moet worden. We maken in deze middag gebruik van een sterk theoretisch kader, maar voortdurend verbonden aan de praktijk, en die is weerbarstig. We doen suggesties en bieden een aantal handzame modellen die het gecontroleerd verlenen van autonomie mogelijk maken.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'leerkrachtststijl' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
Je reflecteert op jouw eigen stijl van omgaan en de plek die daardoor ontstaat voor de 3 psychologische basisbehoefte van het kind en jezelf.

Doelgroep:
Iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden. (Deze middag kan vooral boeiend zijn voor degene die de verdieping zoeken op hetgeen ze nu al toepassen in het procesgerichtwerken met kinderen.)

Datum: 1 bijeenkomst in januari
Tijd: van 13.00-17.00 uur (2 uur studiebelasting, exclusief bijeenkomst)
Locatie: Meshallen in Wijchen
Kosten: € 90,- p.p. inclusief materialen

Studiedag Contract- en hoekenwerk

In het nieuwe kalenderjaar bieden wij de studiedag 'contract- en hoekenwerk' aan. Tijdens deze goed verzorgde dag werk je aan het opzetten van een gevarieerde weektaak met veel ruimte voor initiatief en een uitnodigend aanbod voor je leerlingen, zodat jij steeds meer momenten op een dag je handen vrij krijgt om te observeren, met kleine groepjes kinderen aan het werk te gaan en te genieten van je groep! We ondersteunen je bij het vormgeven van een krachtige contractbrief (weektaak) en bij het ontwikkelen en creëren van een beredeneerd aanbod. Dat maakt samen een rijke leeromgeving! We hebben onze KLUSBUS bij ons, dus je gaat letterlijk voorbereid en met de benodigde materialen naar huis om bij wijze van spreken de volgende dag te beginnen. Deze dag is bedoeld voor alle leraren (en leraarondersteuners) van de groepen 3 tot en met 8 die met contractwerk willen beginnen of op zoek zijn naar nieuwe input en een fris perspectief.

Datum: woensdag 4 maart 2020
Tijd:van 9.00 tot 17.00 uur
Locatie: Meshallen in Wijchen
Kosten: € 250,- p.p. inclusief een lunch, koffie en thee én 75 euro budget om je leeromgeving te verrijken met materialen uit de KLUSBUS!

Studiereis naar Leuven 2021
Na een succesvolle studiereis in februari 2016, 2017 , 2018, 2019 én 2020 organiseert CEGO in 2021 wederom een studiereis naar Leuven.

CEGO heeft een uniek reisprogramma samengesteld voor een ieder die werk willen maken van welbevinden en betrokkenheid in hun dagelijkse praktijk. Deze studiereis staat volledig in het teken van de drie pijlers van het ErvaringsGericht Onderwijs:

 1. Het creëren van een rijke leeromgeving om te komen tot hogere betrokkenheid en welbevinden.
 2. Een ervaringsgerichte grondhouding en een passende dialoog vanuit de principes aanvaarding, echtheid en inleving. Deze houding maakt interventies mogelijk die een ieder naar een hoger welbevinden en hogere betrokkenheid helpen.
 3. Ruimte voor initiatieven op alle lagen in de organisatie.

De reis wordt gevuld met verhalen, gesprekken en veel reflectiewerk. Er zijn veel verschillende werksessies van o.a. Ludo Heylen, Els menu, Ivan van Gught, Mariet Vranken, Bianca Donkers, Juul Aldenhuijsen, Ellen en Suze Emonds. Ook een lezing van Prof. Ferre Laevers zal niet ontbreken. We werken van uit sterke theoretische kaders en kleuren deze met pakkende anekdotes.

De reis bevat een afwisseling van luisteren, doen en ervaren, maar het is bovenal de bedoeling dat het proces van de deelnemers richting geeft. We gaan ook daadwerkelijk aan de slag, zodat je niet alleen met een vol hoofd thuis komt, maar ook iets concreets in handen hebt. Buiten dit alles begeven we ons drie dagen in hartje Leuven, in de kleine straatjes, tussen de gezellige bruine kroegen en overheerlijk eten in talloze restaurantjes. Over welbevinden gesproken!

Enkele reacties van deelnemers van de reis in 2020:

'Super fijn om dit mee gemaakt te hebben'.

'Een reis vol inspiratie met hele fijn mensen om me heen. Ik had het niet willen missen!’ 

'Heel knap hoe jullie zoveel verschillende lezingen gegeven hebben en er voor mijn gevoel niets dubbel gezegd werd. En als dat zo was, was dat omdat hiermee de overlap duidelijk werd.’ 

'Inhoudelijk staat het stevig, veel onderbouwd vanuit wetenschap. Dat is heel fijn.’

Wil jij ondergedompeld worden in het procesgericht werken?
Wil jij nog meer te weten komen over de theoretische kaders van WELBEVINDEN en BETROKKENHEID?
Wil jij weten hoe je een rijke leeromgeving creëert?
Wil je weten welke leerkrachtstijl daarbij hoort?
Wil je meer weten over de talentenarchipel of de betrokkenheidsaudit?
Wil je andere scholen gaan bezoeken?
Heb je zin en tijd om geïnspireerd te worden, jezelf en anderen te motiveren en samen te leren?

Afgelopen jaar was de studiereis volgeboekt en moesten we mensen teleurstellen. Wil je verzekerd zijn van een plekje? Meld je dan nu aan.

Algemene informatie

Datum: 13, 14 en 15 januari 2021 (woensdag 13.00 uur tot vrijdag 15.00 uur)
Doelgroep: Schoolleiders, IB’ers, leraren uit het primair onderwijs, managers en pedagogische medewerkers vanuit de kinderopvang, opleiders.
Kosten: € 625,- p.p. op basis van een tweepersoonskamer in het prachtige, gezellige Pentahotel, inclusief ontbijt, lunch, snacks, koffie/thee en fris.
(Meerprijs eenpersoonskamer € 155,-, deze zijn maar beperkt aanwezig!)

Facturatie verloopt via CEGO. Teams die met meerdere deelnemers inschrijven, graag via mail aanmelden:

of

 

Werk maken van leren lezen mbv een betekenisvolle leesomgeving

Juul Aldenhuijsen en Suze Roelofs nemen je deze cursus mee in het leesproces, waarbij eigen verhalen van kinderen en rollenspel de basis vormen voor betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten.
Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in de groep 3 beter laten aansluiten bij het aanbod in de kleutergroepen. Zij willen de exploratiedrang bij de kinderen in tact laten en de leesmotivatie hoog houden.

Tijdens deze cursus maak je kennis met een inhoudsrijke, ontwikkelingsgerichte werkwijze waarbij de ontwikkelings-en leesprocessen van de kinderen en hun vragen en interesses in de wereld om hen heen, centraal staan. Deze manier van leren lezen is een alternatieve aanpak voor of kan in combinatie met het volgen van een aanvankelijk leesmethode.
Na 5 bijeenkomsten en twee persoonlijke coachingsmomenten op de werkvloer ben je in staat om het leesonderwijs vorm te geven op een verantwoorde, maar zeker inspirerende manier van lezen met een kindgerichte insteek. Zo krijgen welbevinden en betrokkenheid volop kansen zodat fundamenteel leren plaats vindt.

De film ‘Hebben we al samen gelezen?’ van de OGO-academie, geeft ons een prachtige inkijk  in de eerste maanden van groep 3 van leerkracht Marie-Louise, Gelderlandschool – Den Haag. Marie-Louise laat ons zien hoe zij, met 80% niet Nederlandssprekende kinderen, haar leesonderwijs vormgeeft op een ontwikkelingsgerichte manier.
Vanaf dag 1 gaat Marie-Louise uit van de verschillen waardoor alle leerlingen mee kunnen blijven doen aan voor hen betekenisvolle activiteiten.
Deze manier van werken wordt onderbouwd met theorie en beschreven in het boek "Lezen en schrijven doe je samen" van Bea Pompert.

Doel:
Na het volgen van dit traject ben je in staat:

 • Om betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten voor de eerste maanden in groep 3 te ontwerpen
 • Kun je een rijke leesomgeving samen met de  kinderen inrichten
 • Kun je passende instructies verzorgen voor alle kinderen
 • Kun je de leesontwikkeling handelingsgericht observeren
 • Om jezelf te legitimeren met een gedegen theorie en deze in je eigen praktijk

Doelgroep:
Leerkrachten van groep 2 en 3, IB-ers en OB-coördinatoren.

Data: 19 mei- 1 7 juni- 9 september - 14 oktober- 18 november
Tijd: van 15.00 - 18.00 uur (20 uur studiebelasting, exclusief de bijeenkomsten)
Locatie: Meshallen in Wijchen
Kosten
: €625- inclusief het boek 'Lezen en schrijven doe je samen' van Bea Pompert en een prentenboek naar keuze van De Kinderboek Winkel uit Nijmegen, exclusief 2 persoonlijke coachingsmomenten van 2 uur op jouw werkvloer (€ 500,- excl reiskosten)

Werk maken van leren lezen mbv een betekenisvolle leesomgeving

Juul Aldenhuijsen en Suze Roelofs nemen je deze cursus mee in het leesproces, waarbij eigen verhalen van kinderen en rollenspel de basis vormen voor betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten.
Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in de groep 3 beter laten aansluiten bij het aanbod in de kleutergroepen. Zij willen de exploratiedrang bij de kinderen in tact laten en de leesmotivatie hoog houden.

Tijdens deze cursus maak je kennis met een inhoudsrijke, ontwikkelingsgerichte werkwijze waarbij de ontwikkelings-en leesprocessen van de kinderen en hun vragen en interesses in de wereld om hen heen, centraal staan. Deze manier van leren lezen is een alternatieve aanpak voor of kan in combinatie met het volgen van een aanvankelijk leesmethode.
Na 5 bijeenkomsten en twee persoonlijke coachingsmomenten op de werkvloer ben je in staat om het leesonderwijs vorm te geven op een verantwoorde, maar zeker inspirerende manier van lezen met een kindgerichte insteek. Zo krijgen welbevinden en betrokkenheid volop kansen zodat fundamenteel leren plaats vindt.

De film ‘Hebben we al samen gelezen?’ van de OGO-academie, geeft ons een prachtige inkijk  in de eerste maanden van groep 3 van leerkracht Marie-Louise, Gelderlandschool – Den Haag. Marie-Louise laat ons zien hoe zij, met 80% niet Nederlandssprekende kinderen, haar leesonderwijs vormgeeft op een ontwikkelingsgerichte manier.
Vanaf dag 1 gaat Marie-Louise uit van de verschillen waardoor alle leerlingen mee kunnen blijven doen aan voor hen betekenisvolle activiteiten.
Deze manier van werken wordt onderbouwd met theorie en beschreven in het boek "Lezen en schrijven doe je samen" van Bea Pompert.

Doel:
Na het volgen van dit traject ben je in staat:

 • Om betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten voor de eerste maanden in groep 3 te ontwerpen
 • Kun je een rijke leesomgeving samen met de  kinderen inrichten
 • Kun je passende instructies verzorgen voor alle kinderen
 • Kun je de leesontwikkeling handelingsgericht observeren
 • Om jezelf te legitimeren met een gedegen theorie en deze in je eigen praktijk

Doelgroep:
Leerkrachten van groep 2 en 3, IB-ers en OB-coördinatoren.

Data: 19 mei-17 juni-9 september-14 oktober- 18 november 2020
Tijd: van 15.00 - 18.00 uur (20 uur studiebelasting, exclusief de bijeenkomsten)
Locatie: Meshallen in Wijchen
Kosten
: €625- inclusief het boek 'Lezen en schrijven doe je samen' van Bea Pompert en een prentenboek naar keuze van De Kinderboek Winkel uit Nijmegen, exclusief 2 persoonlijke coachingsmomenten van 2 uur op jouw werkvloer (€ 500,- excl reiskosten)

De open trajecten vangen aan bij minimaal zes deelnemers. Wanneer je jezelf inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.