Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Open trajecten

Werk maken van betrokkenheid en welbevinden! (Basis cursus EGO)

Basiscursus EGO:

Ben jij een leraar die met veel passie werkt in het onderwijs en het liefst het beste in alle kinderen naar boven haalt? Ben je een leraar die zichzelf in het contact met je leerlingen en hun ouders nog beter zou willen leren kennen? Zou jij je aanpak willen versterken door je te richten op drie belangrijke pijlers: een rijke uitdagende leeromgeving, ruimte voor leerlinginitiatief en het voeren van een krachtige dialoog? Dan is deze cursus je op het lijf geschreven! In deze cursus van vijf middagen staat jouw eigen werk centraal en werken we aan de hand van het stevige fundament van het EvaringsGericht Onderwijs aan een krachtige praktijk. We verdiepen en verkennen de fenomenen welbevinden en betrokkenheid aan de hand van theorie en videofragmenten. We maken werk van een rijke leeromgeving door de theorie te leren kennen en ook werkelijk de handen uit de mouwen te steken. We zetten in op het vergroten van het leerlinginitiatief, het ontwikkelen van ondernemingszin en het verlenen van autonomie met een gedegen aanpak. En we maken rust en ruimte vrij om jezelf als leraar beter te leren kennen en meer mogelijkheden te ontwikkelen om het perspectief van je leerlingen beter te leren kennen. Je wordt aangemoedigd een andere school te bezoeken (we beschikken over een groot netwerk van krachtige scholen) en presenteert aan het eind van de cursus je eigen opbrengsten.

Doelgroep:
Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar inspiratie en legitimatie en een antwoord willen op de hoe-vraag, nieuwe leraren die op een E.G.O.-school werken. De cursus is ook in-company af te nemen en bij grote belangstelling wordt de cursus ook in het westen en/of noorden van het land verzorgd.

Opbrengst:
Een krachtige praktijk met stevig fundament, meer zicht op je eigen stijl van omgaan en een hogere betrokkenheid voor je leerlingen.

Begeleiding:
Juul Aldenhuijsen

Data en locatie WIJCHEN: 
De cursus wordt gegeven bij onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen en zijn telkens van 15.00 tot 18.00 uur. De data voor het nieuwe schooljaar (2020-2021):
8 september
1 oktober
3 november
26 november
15 december   

Data en locatie Hoogeveen: 

De cursus wordt gegeven bij EromesMarko in Hoogeveen.

21 september
20 oktober
9 november
5  januari
17 februari

Kosten:
De kosten bedragen € 625 per persoon, inclusief het boek ‘Ervaringsgericht werken’

Werk maken van kind-leerkrachtgesprekken

Informatie volgt nog

Werk maken van het procesgericht volgen en begeleiden! (IB-ers) Wijchen

Werk maken van het procesgericht volgen en begeleiden! (IB-ers)

Wanneer je bij kinderen langdurig een lage betrokkenheid en welbevinden waarneemt, spreken we in het procesgericht werken van 'zorg'.
De IB-er op een school waar procesgericht gewerkt wordt, ziet het als een uitdaging om  de leerkrachten te begeleiden en coachen bij het realiseren van een zo hoog mogelijke betrokkenheid en welbevinden voor alle leerlingen. Dat vraagt om IB-vaardigheden die gericht zijn op de procesvariabelen 'welbevinden en betrokkenheid'. In deze cursus is er aandacht voor het structureel in kaart brengen van welbevinden en betrokkenheid naast prestaties en competenties, screenen van betrokkenheid, gesprekken voeren met collega's, ouders en kinderen en het opstellen van plannen vanuit het theoretisch kader (KU Leuven, prof. Ferre Laevers) en natuurlijk de ervaringsreconstructie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het maken van een meerjarig ontwikkelingsplan met betrekking tot de zorgstructuur op school. Natuurlijk krijgt ook het procesgericht leerlingvolgsysteem Looqin hierin een plek. Mocht de school een ander volgsysteem gebruiken, dan is dat geen enkel probleem. We gaan op zoek naar een manier van volgen die recht doet aan het theoretisch kader/het werken met de procesvariabelen 'welbevinden en betrokkenheid'.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'het procegericht volgen van kinderen' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen. Je hebt kennis genomen van het LVS Looqin PO
Je het zorgbeleid van jouw school onder de loep genomen.

Doelgroep: interne begeleiders en zorgcoördinatoren

Begeleiding:
Suze Roelofs-Emonds

Data: 4 bijeenkomsten, 03-12-2020, 28-01-2021 ,04-03-2021, en 01-04-2021

Tijd:van 10.00 tot 14.00 uur (8 uur studiebelasting, exclusief bijeenkomsten)

Locatie: Meshallen in Wijchen

Kosten
:
€ 495,- p.p. inclusief lunch, materialen en het nieuwe boek 'procesgerichte aanpak voor 6- tot 12 jarigen in het basisonderwijs'.

Leiderschap vol vertrouwen en verbondenheid

Leiderschap vol vertrouwen en verbondenheid

“Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen.”
(Peter F. Drucker
)
Als schoolleider heb je een belangrijke rol bij de totstandkoming van een visie op leren, het creëren van voldoende draagkracht en de verwezenlijking van deze visie in de dagelijkse en toekomstige praktijk. Vanuit visie stuur je op onderwijskwaliteit en geef je vorm aan het leren van het team en daarmee het leren van je leerlingen.
Dat vraagt om persoonlijk pedagogisch leiderschap, waarbij je bewust bent van jouw verlangens, van jouw persoonlijke kwaliteiten en je minder sterke kanten als schoolleider.

We willen met dit traject:

 • jullie de tijd geven om samen met ons de grote uitdagingen die op jullie afkomen samen te bekijken;
 • jullie inspireren met wetenschappelijke inzichten en praktische tools;
 • jullie ondersteunen om samen met je team veranderingstrajecten aan te pakken;
 • jullie “critical friend” zijn bij het nemen van belangrijke beslissingen als schoolleider;
 • jullie inzichten geven bij je rol als pedagogische leider.

Doelen van het traject:

 • Er wordt betekenis gegeven aan missie, visie en kernwaarden van je school.
 • Je krijgt handvatten om krachtig leiding te geven aan een organisatie.
 • Je kunt mensen in ontwikkeling brengen.
 • Je kunt mensen in je organisatie in hun kracht zetten.
 • Je hebt een beeld van je persoonlijke en professionele kwaliteiten.
 • Je weet hoe je veranderingsprocessen in je school kan organiseren.

Begeleiding:
Ludo Heylen, Ivan van Gucht en Ellen Emonds 

Data:
Tweedaagse 2 en 3 maart 2021
20 april 2021
28 mei 2021

Kosten:
€ 750,- inclusief koffie, thee, lunch en materialen.
Er is een mogelijkheid om een overnachting bij te boeken.

 

DE KLUSBUS

DE KLUSBUS
Een goed ingerichte ruimte functioneert als derde pedagoog en neemt de leerkracht letterlijk werk uit handen. Kasten gevuld met uitdagend en beredeneerd aanbod en hoeken die werkelijkheidsnabij zijn ingericht en waarin ruimte voor initiatief is geven kinderen de mogelijkheid om zelfstandig en zelfsturend aan de slag te gaan zodat de leerkracht tijd en ruimte heeft voor observatie en het werken in kleine groepjes.  Een kind verdient materialen die verwonderen, prikkelen, stimuleren en inspireren.
Onze KLUSBUS ligt er vol mee!
We komen graag langs met onze inspirerende bus ,wij ondersteunen scholen  ter plekke bij het verrijken van hun leeromgeving. Met veelal tweedehandsjes en tweedekansjes kunnen wij met een klein budget een groots effect realiseren!
MEER INFORMATIE:

Werk maken van een betekenisvolle leesomgeving in de MB en BB

Informatie volgt nog.

Data:
3 februari
24 februari
9 maart
31 maart
21 april

Werk maken van een krachtige leeromgeving!

Werk maken van een rijke leeromgeving!

Inhoud:
Een rijk milieu is essentieel als je betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Ruimte, de educatieve omgeving, is letterlijk een ruim begrip. Bij de invulling en inrichting is het van belang dat een aantal basiselementen in samenhang zijn. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aan te spreken. Niet enkel in de onderbouw, ook in de midden- en bovenbouw. Tijdens deze leergang krijgen de kaders ruimte, tijd en criteria betekenis en we onderzoeken de verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is volop inspiratie en tijd voor het creëren van een uitdagende leeromgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen op het leerplein of in het lokaal volop uitgedaagd worden en de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen die zij aankunnen.

Doelen

 • Na het volgen van deze leergang weet je waar je de theoretische kaders rondom 'een rijke leeromgeving' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
 • Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
 • Je reflecteert op de leeromgeving die jij hebt gecreëerd.

Doelgroep:
Leraren basisonderwijs, pedagogisch medewerkers (kinderopvang en BSO).

Begeleiding:
Bianca Donkers-van Eck

Data: 
7 oktober en 4 november 2020

Tijd:
van 15.00 tot 18.00 uur

Locatie
:
Meshallen in Wijchen

Kosten:
€ 300,00 p.p. inclusief boek over de rijke leeromgeving én 50 euro budget om materiaal aan te schaffen uit onze KLUSBUS

Studiedag Contract- en hoekenwerk

Werk maken van contractwerk!

In het nieuwe kalenderjaar bieden wij de studiedag 'contract- en hoekenwerk' aan. Tijdens deze goed verzorgde dag werk je aan het opzetten van een gevarieerde weektaak met veel ruimte voor initiatief en een uitnodigend aanbod voor je leerlingen, zodat jij steeds meer momenten op een dag je handen vrij krijgt om te observeren, met kleine groepjes kinderen aan het werk te gaan en te genieten van je groep! We ondersteunen je bij het vormgeven van een krachtige contractbrief (weektaak) en bij het ontwikkelen en creëren van een beredeneerd aanbod. Dat maakt samen een rijke leeromgeving! We hebben onze KLUSBUS bij ons, dus je gaat letterlijk voorbereid en met de benodigde materialen naar huis om bij wijze van spreken de volgende dag te beginnen. Deze dag is bedoeld voor alle leraren (en leraarondersteuners) van de groepen 3 tot en met 8 die met contractwerk willen beginnen of op zoek zijn naar nieuwe input en een fris perspectief.

Begeleiding:
Bianca Donkers-van Eck

Datum:
woensdag 23 september 2020

Tijd:
van 9.00 tot 17.00 uur

Locatie:
Meshallen in Wijchen

Kosten:
€ 250,- p.p. inclusief een lunch, koffie en thee én 75 euro budget om je leeromgeving te verrijken met materialen uit de KLUSBUS!

 

Studiereis naar Leuven 2021
Na een succesvolle studiereis in februari 2016, 2017 , 2018, 2019 én 2020 organiseert CEGO in 2021 wederom een studiereis naar Leuven.
CEGO heeft een uniek reisprogramma samengesteld voor een ieder die werk willen maken van welbevinden en betrokkenheid in hun dagelijkse praktijk. Deze studiereis staat volledig in het teken van de drie pijlers van het ErvaringsGericht Onderwijs:
 1. Het creëren van een rijke leeromgeving om te komen tot hogere betrokkenheid en welbevinden.
 2. Een ervaringsgerichte grondhouding en een passende dialoog vanuit de principes aanvaarding, echtheid en inleving. Deze houding maakt interventies mogelijk die een ieder naar een hoger welbevinden en hogere betrokkenheid helpen.
 3. Ruimte voor initiatieven op alle lagen in de organisatie.
De reis wordt gevuld met verhalen, gesprekken en veel reflectiewerk. Er zijn veel verschillende werksessies van o.a. Ludo Heylen, Els menu, Ivan van Gught, Mariet Vranken, Bianca Donkers, Juul Aldenhuijsen, Ellen en Suze Emonds. Ook een lezing van Prof. Ferre Laevers zal niet ontbreken. We werken van uit sterke theoretische kaders en kleuren deze met pakkende anekdotes. De reis bevat een afwisseling van luisteren, doen en ervaren, maar het is bovenal de bedoeling dat het proces van de deelnemers richting geeft. We gaan ook daadwerkelijk aan de slag, zodat je niet alleen met een vol hoofd thuis komt, maar ook iets concreets in handen hebt. Buiten dit alles begeven we ons drie dagen in hartje Leuven, in de kleine straatjes, tussen de gezellige bruine kroegen en overheerlijk eten in talloze restaurantjes. Over welbevinden gesproken!
Enkele reacties van deelnemers van de reis in 2020:
'Super fijn om dit mee gemaakt te hebben'. 'Een reis vol inspiratie met hele fijn mensen om me heen. Ik had het niet willen missen!’  'Heel knap hoe jullie zoveel verschillende lezingen gegeven hebben en er voor mijn gevoel niets dubbel gezegd werd. En als dat zo was, was dat omdat hiermee de overlap duidelijk werd.’  'Inhoudelijk staat het stevig, veel onderbouwd vanuit wetenschap. Dat is heel fijn.’ Wil jij ondergedompeld worden in het procesgericht werken? Wil jij nog meer te weten komen over de theoretische kaders van WELBEVINDEN en BETROKKENHEID? Wil jij weten hoe je een rijke leeromgeving creëert? Wil je weten welke leerkrachtstijl daarbij hoort? Wil je meer weten over de talentenarchipel of de betrokkenheidsaudit? Wil je andere scholen gaan bezoeken? Heb je zin en tijd om geïnspireerd te worden, jezelf en anderen te motiveren en samen te leren? Afgelopen jaar was de studiereis volgeboekt en moesten we mensen teleurstellen. Wil je verzekerd zijn van een plekje?

Meld je dan nu aan.

Algemene informatie
Datum: 13, 14 en 15 januari 2021 (woensdag 13.00 uur tot vrijdag 15.00 uur)
Doelgroep: Schoolleiders, IB’ers, leraren uit het primair onderwijs, managers en pedagogische medewerkers vanuit de kinderopvang, opleiders.
Kosten: € 625,- p.p. op basis van een tweepersoonskamer in het prachtige, gezellige Pentahotel, inclusief ontbijt, lunch, snacks, koffie/thee en fris. (Meerprijs eenpersoonskamer € 155,-, deze zijn maar beperkt aanwezig!) Facturatie verloopt via CEGO.
Teams die met meerdere deelnemers inschrijven, graag via mail aanmelden: of  
Werk maken van leren lezen mbv een betekenisvolle leesomgeving

Werk maken van een betekenisvolle leesomgeving!

Juul Aldenhuijsen neemt je deze cursus mee in het leesproces, waarbij eigen verhalen van kinderen en rollenspel de basis vormen voor betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten. Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in de groep 3 beter laten aansluiten bij het aanbod in de kleutergroepen. Zij willen de exploratiedrang bij de kinderen in tact laten en de leesmotivatie hoog houden. Tijdens deze cursus maak je kennis met een inhoudsrijke, ontwikkelingsgerichte werkwijze waarbij de ontwikkelings-en leesprocessen van de kinderen en hun vragen en interesses in de wereld om hen heen, centraal staan. Deze manier van leren lezen is een alternatieve aanpak voor of kan in combinatie met het volgen van een aanvankelijk leesmethode.
Na 5 bijeenkomsten en twee persoonlijke coachingsmomenten op de werkvloer ben je in staat om het leesonderwijs vorm te geven op een verantwoorde, maar zeker inspirerende manier van lezen met een kindgerichte insteek. Zo krijgen welbevinden en betrokkenheid volop kansen zodat fundamenteel leren plaats vindt.
De film ‘Hebben we al samen gelezen?’ van de OGO-academie, geeft ons een prachtige inkijk  in de eerste maanden van groep 3 van leerkracht Marie-Louise, Gelderlandschool – Den Haag. Marie-Louise laat ons zien hoe zij, met 80% niet Nederlandssprekende kinderen, haar leesonderwijs vormgeeft op een ontwikkelingsgerichte manier. Vanaf dag 1 gaat Marie-Louise uit van de verschillen waardoor alle leerlingen mee kunnen blijven doen aan voor hen betekenisvolle activiteiten.
Deze manier van werken wordt onderbouwd met theorie en beschreven in het boek "Lezen en schrijven doe je samen" van Bea Pompert.

Doel: Na het volgen van dit traject ben je in staat:

 • Om betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten voor de eerste maanden in groep 3 te ontwerpen
 • Kun je een rijke leesomgeving samen met de  kinderen inrichten
 • Kun je passende instructies verzorgen voor alle kinderen
 • Kun je de leesontwikkeling handelingsgericht observeren
 • Om jezelf te legitimeren met een gedegen theorie en deze in je eigen praktijk

Doelgroep:
Leerkrachten van groep 2 en 3, IB-ers en OB-coördinatoren.

Data:
19 mei- 1 7 juni- 9 september - 14 oktober- 18 november

Tijd

van 15.00 - 18.00 uur (20 uur studiebelasting, exclusief de bijeenkomsten)

Locatie:
Meshallen in Wijchen

Kosten
:
€625- inclusief het boek 'Lezen en schrijven doe je samen' van Bea Pompert en een prentenboek naar keuze van De Kinderboek Winkel uit Nijmegen, exclusief 2 persoonlijke coachingsmomenten van 2 uur op jouw werkvloer (€ 500,- excl reiskosten)

De open trajecten vangen aan bij minimaal zes deelnemers. Wanneer je jezelf inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.