Categorieën
Nieuws

Studiereis Leuven januari 2025

Tweemonds en CEGO (KU Leuven) hebben een uniek reisprogramma samengesteld voor iedereen die werk wil maken van welbevinden en betrokkenheid.
Samen met onze Vlaamse collega’s van het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs richten we ons op een boeiend en inspirerend programma met lezingen, workshops, schoolbezoek en dialoog. Inschrijven kan per persoon maar natuurlijk zou het ook een prachtige teamactiviteit zijn om te werken aan verbondenheid na een periode waarin jullie elkaar zo weinig écht hebben kunnen ontmoeten. Samen nieuwe inzichten opdoen en veel tijd voor informele en gezellige ontmoetingen.
Kijk op onze website voor meer informatie!