Categorieën
Artikel

Ondernemingszin herkennen en waarderen

Zelfsturing en ondernemingszin zijn kwaliteiten die men associeert met de wereld van bedrijven, met
CEO’s en managers. Bij uitbreiding denken we ook aan personen die in allerlei contexten verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het voeren van een beleid en het leiding geven. Zo zijn ondernemingszin en (self)management ook voor de non-profit sector van betekenis. Bij uitstek geldt dat voor het politiek bestel (op regionaal én lokaal niveau), maar verder ook voor organisaties met een maatschappelijke functie (ziekenhuizen, scholen, de kinderopvang, woon- en zorgcentra, de politie…) en in (kleinschaliger) (burger)initiatieven, zoals (vrijwilligers)organisaties (voor senioren, buurtwerking, sportverenigingen, etc.). De wereld behoort toe aan de ondernemers en daar horen ook de ‘social entrepreneurs’ bij.

Lees hier het artikel!