Categorieën
Artikel

Observatie van Betrokkenheid

Een helder artikel Observatie van betrokkenheid van Procrustes/CEGO. Met dit observatie-instrument kan je observeren hoe betrokken je eigen leerlingen zijn. Aan de…

Categorieën
Artikel

Leren van het verleden!

Leren van de wereld om je heen kan soms heel dichtbij. Op OBS de Uilenspiegel gaat groep 3-4 op zoek…

Categorieën
Artikel

Snuffelen en lezen

Van ‘ding’ naar snuffelen en lezen! Een prachtig artikel van onze eigen Juul in tijdschrift ZONE. Start van een nieuw…

Categorieën
Artikel

Perspectieven op een hoopvolle toekomst in tijden van afnemend licht Het onderwijs als hefboom

Het onderwijs als hefboom voor de toekomst; op deze 5 perspectieven gaan we inzetten. Laevers, F (2021) Bekijk het opiniestuk

Categorieën
Artikel

Leerlingen in de ‘state of flow’ Wat we uit zeven studies in het basis- en het secundair onderwijs leren

 Vanuit hoge betrokkenheid naar fundamenteel leren Kinderen die hoog betrokken zijn bij hun activiteit, zijn niet zomaar ‘lekker bezig’. Op…

Categorieën
Artikel

Pietje Bell is dood. Scheep jonge lezers niet meer af met die stoffige klassiekers

Prachtig artikel, dit zou iedere leerkracht MOETEN lezen: “Ik heb onder andere willen aantonen dat de macht van sommige uitgevers…

Categorieën
Artikel

De ervaringsreconstructie van-onmogelijkheid naar kans

Vanuit een ErvaringsGerichte benadering spreken we over zorgbreedte als bij een kind of leerkracht sprake is van onvoldoende welbevinden en/…

Categorieën
Artikel

Ondernemingszin herkennen en waarderen

Zelfsturing en ondernemingszin zijn kwaliteiten die men associeert met de wereld van bedrijven, met CEO’s en managers. Bij uitbreiding denken…

Categorieën
Artikel

Uitdagende leerhoek

Een uitdagende leerhoek met hulp van de klusbus! Een interview met Bianca Donkers-van Eck voor het blad PrimaOnderwijs, hierin is…

Categorieën
Artikel

De gemotiveerde leerling

In dit artikel wordt het Behaviorisme en de klassieke conditionering naast de Zelfdeterminatie Theorie gesteld en wordt het hoofdstuk ‘intrinsieke…

Categorieën
Artikel

Contractwerk werkt!

Argumenten om contractwerk zinvol te houden De afgelopen twintig jaar is contractwerk een vertrouwd gegeven geworden in de meeste basisscholen….

Categorieën
Artikel

Vertrouw d’r maar op!

Voor het Vlaamse vakblad Kleuters&ik schreef Ellen een artikel over vertrouwen, als onderlegger van haar lezing ‘Vertrouw d’r maar op!’….

Categorieën
Artikel

Leerkrachtstijl

Leerkrachtstijl: Cement tussen de betrokkenheidsverhogende factoren Veel volwassen mensen kunnen zich nog hun favoriete leerkracht herinneren. De meester of juf…